DREISTSTORGAARD FØLGER REGERINGENS ANBEFALINGER, MEN FASTHOLDER HØJT AKTIVITETSNIVEAU

12-03-2020: Hos DreistStorgaard Advokater er vi meget opmærksomme på den aktuelle og alvorlige situation omkring COVID-19, og vi tager vores skridt til at udvise ansvarlighed – både internt i DreistStorgaard Advokater men også overfor gæster i huset.
Vi er samtidig meget bevidste om, at vi har ansvar for at holde hjulene i gang, så alle vores klienter kommer stærkest muligt ud på den anden side.

AFTALER FASTHOLDES
For klienter der har mødeaftaler med DreistStorgaards medarbejdere, betyder det, at vi fastholder aftalerne men opfordrer til, at møder i videst muligt omfang afholdes via telefon eller Skype.
Vi tilstræber på alle måder at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at handle ansvarligt og har taget skridt til en betydelig ændret intern adfærd på vores kontor og udnytter de muligheder, vi har.

HOTLINE
Den hastige udvikling og de ændrede vilkår for virksomhederne kræver øjeblikkelig handling. Vi er klar til at hjælpe med de problemstillinger, din virksomhed måtte møde, og vi har i den forbindelse oprettet en hotline bestående af følgende specialister:

– Svend-Aage Dreist Hansen: SAH@dreiststorgaard.dk, tlf. 40150917.

– Søren Storgaard: SSTO@dreiststorgaard.dk, tlf. 20618681.

– Peter Niemann Thøgersen (kontraktforhold): PNT@dreiststorgaard.dk, tlf. 53652646.

– Lisa Webster (ansættelsesretlige forhold): LIWE@dreiststorgaard.dk tlf. 53710566.

Vi følger på tæt hold konsekvenserne for Danmark og resten af verden – og vil løbende give opdateringer omkring juridiske forhold som konsekvens af COVID-19.