DreistStorgaard byder velkommen til ny seniorrådgiver

07-06-2021: Vi kunne den 1. juni 2021 byde velkommen til Johnny Mathiasen, som er vores nye seniorrådgiver med særlig indsigt i landbrug.

Johnny kommer fra en stilling hos Kopenhagen Fur, hvor han som Head of Treasury havde ansvar for banksamarbejdet, likviditet, forskud, kreditstyring, nødlidende avlere, konkurser, auktionsafregning, betalinger, valuta, compliance, forsikring og andelshaverkonti.  

Derudover har Johnny 10 års erfaring fra Nordea, hvor han havde ansvaret for bankens centrale kreditenhed omkring landbrug med kredit og håndtering og forbedring af økonomisk udfordrede landbrugskunder.

Hos DreistStorgaard vil Johnny hovedsageligt rådgive omkring strategi, ledelse, økonomi og risikostyring i og omkring landbrug og landbrugsrelaterede virksomheder.

Johnny er glad for at være blevet en del af DreistStorgaard og udtaler følgende:

”Jeg valgte DreistStorgaard, da jeg synes, at virksomheden har en spændende og fremsynet tilgang til servicering og understøttelse af samarbejdspartnere”.

Vi er glade for Johnnys tiltrædelse og ser frem til et godt samarbejde!