DreistStorgaard Advokater har travlt på energiområdet og styrker energiteamet

English article – Press here.

DreistStorgaard har i de seneste måneder rådgivet på flere transaktioner på energiområdet.

I december bistod vi med salget af Viking Energi A/S til Kosan Gas A/S, der er ejet af den amerikanske UGI International koncern – læs mere her.

Senest har vi i januar bistået sælgerne af Ringsted Biogas ApS med salget til BioCirc ApS, der med Ringsted Biogas ApS føjer et femte biogasanlæg til porteføljen. BioCirc ApS er et joint venture mellem kapitalforvalteren Maigaard & Molbech og European Energy. Salget af Ringsted Biogas ApS blev lavet i samarbejde med Boje & Ladekjær, der blandt andet omtaler transaktionen her.

DreistStorgaard har i den seneste tid tilført energiteamet væsentlige nye resurser og kompetencer, bl.a. partner Martin Skovbjerg, som er kommet fra advokatfirmaet Magnusson. Før det har Martin en fortid som mangeårig global chefjurist hos den danske energisektor virksomhed Welltec, der laver hightech løsninger til industrisektoren, herunder olie, gas og geotermi, samt erfaring fra Rolls Royce Industrial Power. Martin har derfor stor erfaring med energisektorens juridiske og skattemæssige forhold samt transaktioner i denne branche, inkl. finansiering.

Derudover er jurist Karina With for nyligt tiltrådt hos DreistStorgaard. Karina kommer med 18 års erfaring indenfor contract management, udbuds- og entrepriseret med særligt fokus på energisektoren, hvor hun har arbejdet for Ørsted indenfor P2X. Hun er vant til at arbejde i projekter sammen med de tekniske teams og er derfor særlig skarp til at kunne kombinere proces- og teknisk forståelse med de juridiske aspekter ud fra en kommerciel vinkel. Karina har herudover beskæftiget sig med f.eks. fjernvarmeområdet, FIDIC-kontrakter samt store udbud og entrepriser indenfor infrastruktur og i energisektoren.  

Derudover har de øvrige partnere i DreistStorgaards M&A team, Svend-Aage Dreist Hansen, Søren Storgaard og Nikolaj Juhl Hansen, stor erfaring med energiområdet og har i en årrække bistået klienter på dette område. Nikolaj Juhl Hansen har arbejdet med energiområdet både hos Magnusson og de engelske advokatfirmaer Travers Smith og Eversheds Sutherland, hvor han var en del af det globale energiteam.

DreistStorgaards managing partner Svend-Aage Dreist Hansen siger:

Energiområdet har længe været et vigtigt forretningsområde for os; både med et generelt fokus på den grønne omstilling og naturligvis på energikrisen, der som følge af krigen i Ukraine har ført til en kraftig vækst af antallet af sager på dette område. Det er derfor fantastisk, at vi nu har et team af meget erfarne folk, der kan hjælpe vores klienter med at navigere i udviklings- og driftsfasen samt bistå i forbindelse med transaktioner. Det er et område, som vi forventer os meget af de kommende år”.

Energiområdet hos DreistStorgaard

Teamet har omfattende viden, erfaring og kompetencer til at kunne rådgive netop indenfor Energiområdet, og rådgiver bl.a. i forbindelse med:

 • Udvikling og etablering af anlæg, drift og vedligeholdelse indenfor bl.a. wind power, gas, P2X, biogas, fjernvarme, geotermisk energi og olie- & gasrørledninger
 • Udarbejdelse og kommentering af FIDIC-kontrakter
 • Varetagelse af contract management i forbindelse med den løbende overholdelse af FIDIC eller andre relevante regelsæt, vurdering og forhandling i forbindelse med tilbudsafgivelse, finansiering, M&A og investeringstransaktioner, tvister,
 • Vurdering af transaktioner og indgåelse af offentlige kontrakter på energiområdet i forhold til FDI-regler og internationale sanktioner
 • Vurdering af kommunikation i forhold til greenwashing reglerne (Artikel om Greenwashing)
 • IP-beskyttelse (beskyttelse og håndhævelse af varemærker og patenter, samt øvrige former for teknologi beskyttelse)
 • Teknologiske udviklingsprojekter, inkl. Sponsorerede og Joint Venture-udviklingsprojekter
 • Miljøgodkendelser og planlovgivning
 • Havnelejeprojekter (onshore support operations)
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed (Health & Safety Offshore)
 • Standardkontrakter
 • Risikostyring
 • Skattemæssige forhold

Har du brug for rådgivning på energiområdet, så tøv ikke med at kontakte os på telefon 5663 4466 eller send en mail til kontakt@dslaw.dk.