DreistStorgaard Advokater assisterer XDC Gruppen med overtagelsen af aktiverne i Expect Office Solutions

01-04-2020: Partner Svend-Aage Dreist Hansen og advokat Peter Niemann Thøgersen hos DreistStorgaard har rådgivet vores klient XDC Gruppen om overtagelsen af aktiviteterne i Expect Office Solutions pr. 1. april 2020.

Transaktionen sker som led i XDC Gruppens strategi om en markant udvidelse af aktiviteterne i hele Danmark og med det mål, at der i et marked under hastig forandring bevares et højt fokus på at tage bedst muligt hånd om og fremtidssikre alle XDC Gruppens kunder, som fremadrettet får de bedste betingelser med tilføjelsen af de nye aktiviteter.

Ledelsen i XDC Gruppen oplyser i dagens pressemeddelelse, at alle medarbejdere fra såvel XDC Gruppen som Expect Office Solutions fortsætter i deres nuværende roller i det samlede selskab, ligesom de services XDC Gruppen leverer i dag fortsætter uændrede. Med opkøbet og XDC Gruppens vækststrategi har XDC Gruppen valgt at indsætte en ny administrerende direktør, Peter Herlman, som har en solid ballast indenfor IT, salg og virksomhedsledelse. XDC Gruppens hidtidige ejerstruktur vil fortsætte uændret.