Dreist og Storgaard er fusioneret

Dreist Advokater A/S og ADVODAN Køge A/S fusionerer pr. 1. september 2015 og bliver til DreistStorgaard Advokater. Med deres helt unikke konstruktion af to kapitalpartnere, får Køge det største advokatkontor uden for København. I forbindelse med den nye etablering styrker DreistStorgaard Advokater allerede den samlede stab med seks nye medarbejdere.

DreistStorgaard adskiller sig fra andre advokatkontorer ved bl.a. at hjælpe kunderne igennem hele processer og ikke kun med juridiske anliggender.

Køge kommer på branchens landkort

Svend-Aage Dreist Hansen og Søren Storgaard er ejerne af DreistStorgaard Advokater, og med over 55 medarbejdere bliver advokatkontoret en af Køges største privatejede virksomheder.

”Med fusionen udfylder vi hinandens forskelligheder og styrker vores i forvejen stærke profil. Vi er et full-service kontor. Det forpligter, og vi går langt for at efterkomme vores kunders behov. Derfor arbejder vi sammen med specialister inden for administration, revision, HR og kommunikation for at løse vores kunders opgaver. På samme måde skal vi efterkomme efterspørgslen og udvider derfor med nye medarbejdere”, siger Svend-Aage Dreist og afslutter: ”Vi bliver ét stort team for at være en betydelig landsdækkende aktør”.

Et samlet professionelt team

Søren Storgaard udgør den anden halvdel af DreistStorgaard. Storgaard og Dreists medarbejdere forenes i nye lokaler i Køge midtby omkring årsskiftet. På nuværende tidspunkt har Dreist Advokater et afdelingskontor i Næstved og selvom DreistStorgaard får hovedkontor i Køge midtby efter fusionen, udelukker de ikke at udvide i fremtiden og åbne kontorer i andre byer.

”Vi følger udviklingen og går sammen for komplementært at skabe et unikt modspil til københavner-kontorerne. Køge vil blive et erhvervsmæssigt kraftcenter som konsekvens af regionaludviklingen inden for logistik og sundhedssektoren, og sammen vil vi fortsat være med til at udvikle vores lokalområde, og samtidig få mere og mere opmærksomhed fra de store erhvervskunder i hele regionen”, udtaler Søren Storgaard, ejerpartner, DreistStorgaard.

Søren har drevet ADVODAN Køge A/S sammen med advokat Claes Lagerbon Jensen – som efter fusionen fortsætter i virksomheden. Claes er glad for at være med til at skabe en markant advokatvirksomhed med afsæt i Køge.

”Jeg oplever det som en naturlig udvikling, at jeg som tidligere partner i ADVODAN Køge A/S er med til dette generationsskifte, hvor jeg kan bidrage med min faglighed i virksomhedens udvikling i de nye klæder”, siger Claes Lagerbon Jensen