Drastisk bortvisning af medarbejder var berettiget

05-02-2020 – En ny afgørelse fra domstolen godkender en drastisk bortvisning af medarbejder. Sagen drejede sig om en medarbejder, som blev bortvist, fordi medarbejderen i en frokostpause havde vist kollega et videoklip med et stærkt stødende og grænseoverskridende indhold.

Dagen efter visningen af videoklippet, blev ledelsen i virksomheden kontaktet. Ledelsen valgte herefter at bortvise medarbejderen.

Selvom bortvisning er et drastisk skridt, der betyder, at ansættelsesforholdet ophører øjeblikkeligt, så blev udfaldet af afgørelsen, at bortvisningen var berettiget.

I afgørelsen blev det udtalt, at ved bedømmelsen skal der tages udgangspunkt i, at medarbejdere på en arbejdsplads som et led i ansættelsesforholdet har pligt til at omgås hinanden med respekt og hensyntagen. Og arbejdsgiveren har pligt til at sikre et krænkelsesfrit arbejdsmiljø.

Visningen af videoklippet blev anset for uacceptabelt at udsætte en kollega for, og arbejdsgiveren – ud fra hensynet til virksomheden og arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel – har ret og pligt til at sanktionere på en måde, som er klar og tydelig. Bortvisningen var således berettiget.

Hvis du vil vide mere, om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i forhold til ansættelsesretlige forhold, så kontakt advokat Lisa Webster på enten telefon 53 71 05 66 eller liwe@dreiststorgaard.dk.