Det er snart slut for 15%-reglen

Går du og overvejer, om det er ved at være tid til at overdrage din ejendom til dine nærmeste? Så skal du ikke vente så længe med at beslutte dig, da der kan være en besparelse ved at få det gjort allerede nu!

Af advokatfuldmægtig Mette Tarp Pedersen

Med de nye offentlige ejendomsvurderinger lige rundt om hjørnet følger også en ændring af lovgivningen, som vi kender det. At overdrage en ejendom til nærtstående til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15% har været hyppigt brugt blandt Danmarks familier, når barndomshjemmet skulle tilfalde den yngre generation. Dette medfører nemlig, at man sparer gave- eller boafgift. De nye ejendomsvurderinger betyder dog, at overdragelsen forventeligt bliver dyrere. Det er derfor ved at være på tide at gå fra tanke til handling, hvis man er seriøs i sine overvejelser om at overdrage sin faste ejendom til ens nærtstående.

Hvad er 15%-reglen?

For dem, der ikke kender +/- 15%-reglen, så indebærer denne, at skattevæsenet ifølge værdiansættelsescirkulæret skal acceptere en overdragelse af en fast ejendom til nærtstående til en værdiansættelse af den offentlige ejendomsvurdering +/-15%, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Hvad ”særlige omstændigheder” nærmere er defineret som fremgår af retspraksis på området, men det er de færreste ejendomsoverdragelser, som kan høre under undtagelsen.

Ovenforstående regler blev lavet om i september sidste år, således at der for de nye offentlige ejendomsvurderinger kan overdrages en fast ejendom til nærtstående til +/- 20% af den offentlige ejendomsvurdering. Da de nye offentlige ejendomsvurderinger forventes at være en del højere end de nuværende, kan der være en besparelse af hente, hvis man når at handle en ejendom til 15%-reglen efter de nuværende offentlige ejendomsvurderinger, da den samlede nedsatte værdi af ejendommen forventes at være lavere end ved anvendelsen af de nye regler kombineret med de nye offentlige ejendomsvurderinger.

For eksempel:

  • Dit hus i dag har en offentlig ejendomsvurdering på 1.350.000,00 kr. og en markedspris på 2.500.000,00 kr.
  • Du kan overdrage ejendommen til dine børn til en værdiansættelse på +/- 15%, som er 202.500,00 kr. – altså mellem 1.552.500,00 kr. og 1.147.500,00 kr.
  • Den nye offentlige ejendomsvurdering hedder 2.200.000,00 kr.
  • Du kan nu overdrage ejendommen til dine børn til en værdiansættelse på +/- 20%, som er 440.000,00 kr. – altså mellem 2.640.000,00 kr. og 1.760.000,00 kr.

Så overvejer du overdragelse af din faste ejendom til dine nærtstående, bør du måske ikke vente så længe med at tage aktion.

Har du brug for at drøfte, hvorvidt en overdragelse af din faste ejendom bør ske nu, så kontakt DreistStorgaard Advokater, kontakt@dslaw.dk eller 5663 4466