Den nye ferielov nærmer sig

04-03-2020: Mange har i lang tid hørt om, at der træder en ny ferielov i kraft den 1. september 2020, hvor vi forlader det grundlæggende system med optjeningsperiode og afholdelsesperiode til fordel for, at der optjenes ferie samtidig med, at der afholdes ferie.

I perioden op til at den nye ferielovs ikrafttrædelse, er der indført en såkaldt overgangsperiode. Den periode blev igangsat 1. september 2019 og kører frem til 1. september 2020.

Overgangsperioden har skabt en del debat, da al ferie optjent i den periode bliver indefrosset. Til det formål er der oprettet en særlig fond (Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler), som skal forvalte de indefrosne feriepenge. Alle medarbejdere får naturligvis deres feriepenge, men først i forbindelse med afgang fra arbejdsmarkedet.

Havde lovgiver valgt at skifte til den nye ferielov uden en overgangsperiode og indefrysning af optjent ferie i den periode, ville lønmodtagere i Danmark, som måtte have optjent ferie i 1. september 2019 – 1. september 2020 have ret til at holde 10 ugers betalt ferie i det første år efter lovens ikrafttrædelse.

Den nye ferielov betyder som nævnt en grundlæggende ændring i optjening og afholdelse, men flere regler er fortsat de samme. Man kan dog ikke komme uden om, at virksomheder med lønmodtagere skal afse en del opmærksomhed på ændringerne og være forberedte på disse.

Vi vil i den kommende tid – i form af en række artikler – sætte fokus på forskelle og relevante problemstillinger og forhold, som virksomheder bør være opmærksomme i forhold, at den nye ferielov træder i kraft.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i forhold til den nye ferielov og hvilken forberedelseskridt du med fordel kan igangsætte, så kontakt advokat Lisa Webster på enten telefon 53 71 05 66 eller liwe@dreiststorgaard.dk.