Den ny lejelov træder i kraft 1. juli 2022

Den nye lejelov blev vedtaget af Folketinget d. 1. marts og træder i kraft d. 1. juli 2022.  Det væsentligt at kende til den nye lejelov, da det vil kræve ressourcer, når den skal implementeres.

Den nye lejelov er en sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven. Formålet med at lave denne sammenskrivning er at skabe et bedre overblik over lovgivningen på området.

En sammenskrivning af lejelovgivningen vil ganske enkelt medføre, at ejendomsbranchen, herunder lejer- og udlejerorganisationer, huslejenævn og kommuner skal anvende væsentlige ressourcer på at omstille sig til den nye lejelov. 

Selvom man ikke har foretaget voldsomme ændringer i indholdet af reglerne, så er der alligevel et ganske stort arbejde med at blive klar til den nye lov. Blandt andet i form hold til nye kontrakter, standardbreve, dokumenter, vejledninger, tilpasninger i IT-systemer og meget mere. Derudover vil der også være en stor tilvænning i at finde vej i de nye paragraffer.

Kontakt vores Advokat Katja Skovlund Jensen, hvis du spørgsmål eller har brug for rådgivning ( kj@dslaw.dk eller 5575 0073)