Den 1. april 2019 udvidede DreistStorgaard Advokater A/S personalefronten med to nye ansættelser

Økonomiafdelingen er med ansættelsen af Line Dyrholm Frimann blevet en advokatbogholder rigere. Line har igennem en længere årrække fungeret som bogholder, senest på et lokalt revisionskontor og har derfor stor erfaring indenfor varetagelse af regnskabsmæssige opgaver.

Tine Elise Kristensen er ansat som 1. års fuldmægtig i Privatteamet. Tine er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og specialiseret indenfor privatrådgivning. Tidligere har Tine arbejdet for online rådgivningsportalen Familie Testamente ApS, hvorfor hun har en stor erfaring indenfor dødsbo-, familie- og arveretten.

Med de to nye ansættelser sikrer vi den fortsatte gode kvalitet og engagement, som er vigtige værdier hos DreistStorgaard.

Vi byder Line og Tine et stort velkommen til DreistStorgaard.