COVID-19: Sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag

08-02-2021: Ved en sygemelding eller selvisolation pga. COVID-19 gælder en række særregler, hvorefter arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag

Mange arbejdsgivere oplever pga. COVID-19 et øget antal sygemeldinger fra ansatte, som enten selv er blevet smittet, eller som har været i nærkontakt med smittede.

Det øgede antal sygemeldinger kan udgøre en væsentlig udgift for den enkelte arbejdsgiver, som betaler løn under sygdom til medarbejdere. Netop for at imødegå dette problem har Folketinget vedtaget en række midlertidige regler, som udvider retten til sygedagpengerefusion som følge af COVID-19.

De særlige regler betyder, at arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion i de første 30 kalenderdage af fraværet, hvis den ansatte er sygemeldt pga. COVID-19.

Reglerne gælder også tilfælde, hvor den ansatte ikke er uarbejdsdygtig, men blot er forhindret i at udføre sit arbejde pga. en anbefaling fra sundhedsmyndighederne. Dette er tilfældet, hvis den ansatte har været i nærkontakt med en smittet, eller hvis den ansatte i øvrigt har befundet sig i en situation, hvor hjemmeophold anbefales pga. smittefare.

Det er en betingelse for sygedagpengerefusion, at medarbejderen ikke kan udføre sine arbejdsopgaver hjemmefra under selvisolationen.

Arbejdsgiver skal anvende det almindelige indberetningssystem ved anmodning om refusion for fravær pga. COVID-19. Ved anmodningen om refusion fra 1. fraværsdag skal arbejdsgiver angive ”anden årsag” og med fritekst angive, at årsagen er COVID-19.

Den ansatte har pligt til i Mit Sygefravær at svare på, om lønmodtageren er enig i arbejdsgivers oplysninger.

Hos DreistStorgaard følger vi løbende de tiltag, som indføres i forbindelse med COVID-19 og bistår gerne den enkelte virksomhed med rådgivning omkring, hvorledes denne skal håndtere sine ansættelsesretlige forpligtelser.

Såfremt I måtte have spørgsmål i relation til ansættelsesretlige forhold, er I meget velkommen til at kontakte advokat, Lisa Webster, på mail liwe@dslaw.dk, telefon 56 64 08 83.