Coronavirus! Forlænget frist for afholdelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af årsrapport

18-03-2020: Virksomheder kan på grund af den aktuelle Coronavirus-situation få forlænget fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af årsrapport.  

Årsrapporten vil være indsendt rettidigt, hvis virksomheden opfylder visse krav. Det skal senest ske otte uger efter ophøret af forbuddet mod større arrangementer m.v. Den ordinære generalforsamling betragtes også som rettidigt afholdt i samme 8-ugers periode.

Krav der skal være opfyldt er:

  • Virksomheden ikke allerede har afholdt generalforsamling, hvor årsrapporten blev godkendt
  • Virksomheden har flere ejere, end der lovligt må deltage til generalforsamlingen i henhold til forbuddet
  • Generalforsamlingen har på grund af manglende bestemmelse i vedtægterne ikke kunne afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling

Såfremt kravene er opfyldt, vil virksomheder kunne afholde ordinære generalforsamlinger til godkendelse af årsrapporter i denne 8-ugers periode, uanset om virksomhedernes vedtægter fastslår en kortere frist eller tidligere tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling.

Muligheden for fristforlængelse gælder både børsnoterede selskaber og andre virksomheder.

For så vidt angår kravet om, at virksomheden skal have flere ejere, end hvad der lovligt må deltage i en generalforsamling i henhold til forbuddet – dvs. 10 personer, er det vigtigt at være opmærksom på, at det indførte forbud angår det samlede antal personer, der deltager på generalforsamlingen. Dette medfører, at dirigent, ledelsesmedlemmer, revisor samt eventuelle rådgivere også skal tages i betragtning, når antallet af deltagere opgøres i forhold til begrænsningen på 10 personer.

Virksomheden skal ikke søge om tilladelse for at opnå ovenstående fristforlængelse, men bør være opmærksom på, at opfyldelsen af ovenstående krav skal kunne dokumenteres, såfremt Erhvervsstyrelsen anmoder herom.

Virksomheden er forpligtet til at afholde generalforsamlinger i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af 8-ugers fristen. Herudover er virksomheden forpligtet til at indsende den godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter årsrapportens godkendelse.

Fristforlængelsen finder tilsvarende anvendelse på filialer af udenlandske virksomheder. Filialers indsendelse af den udenlandske virksomheds årsrapport vil således være rettidig, hvis dette sker senest otte uger efter ophør af forbuddet. Derudover må den udenlandske virksomhed ikke selv have overskredet fristen for indsendelse af årsrapport i det pågældende land, herunder en eventuel udskudt frist som følge af COVID-19.

Vi står klar til at hjælpe virksomhederne med besvarelsen af de mange spørgsmål, der opstår i forbindelse med tilrettelæggelsen og afviklingen af de kommende generalforsamlinger.

Kontakt os endelig på koege@dreiststorgaard.dk eller telefon 56634466.

Læs bekendtgørelsen