Billigere at generationsskifte i fremtiden?

Regeringen og de øvrige aftaleparter bag finansloven for 2016 har aftalt at nedsætte bo- og gaveafgiften fra 15 til 5 procent frem mod 2020. Ændringen gør det nemmere for familieejede virksomheder at finansiere et ejerskifte, men den gradvise sænkning kan give anledning til bekymring. På trods af den lavere afgiftssats i 2020 skal det altid vurderes enkeltvis, om det er fordelagtigt at udsætte et planlagt generationsskifte.

Få vurderet dine planer om generationsskifte allerede nu

Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften er en generel forbedring af vilkårene for de familieejede virksomheder, der udgør rygraden i dansk erhvervsliv. SKAT oplyser, at mere end 20.000 af disse familieejede virksomheder står over for et generationsskifte inden for de næste 10 år.

Det er forhåbningen, at lempelsen af afgiften sikrer bedre rammer for, at de familieejede virksomheder kan klare et generationsskifte, uden at der mistes danske arbejdspladser.

 

”En foreløbig vurdering giver dog anledning til bekymring i forhold til den gradvise indfasning. Der er en risiko for at indfasningen vil medføre, at planlagte generationsskifter ikke vil blive foretaget før nedsættelsen af bo- og gaveafgiften er fuldt indfaset i 2020. Det skal tænkes igennem, udtaler Svend-Aage Dreist Hansen, partner og advokat hos DreistStorgaard med bred erfaring inden for virksomhedsoverdragelser, og fortsætter:

”Vi gør opmærksom på, at det på trods af den lavere afgiftssats i 2020, kan være tilrådeligt at igangsætte et generationsskifte før reglerne er fuldt indfaset. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis virksomheden står over for en vækstperiode, hvor markedsprisen af virksomhedens kapitalandele må forventes at stige markant. Vi anbefaler, at du tager kontakt til din advokat og får en drøftelse omkring dette. Et generationsskifte er en stor investering, og man skal altid tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed – med tiden, og ligeledes med de menneskelige aspekter af et generationsskifte for øje”.

 

DreistStorgaard følger udviklingen tæt, og vi vil give en opdatering, når regeringen præsenterer en konkret model i første halvår af 2016.

 

Klik her- og læs mere  om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed

 

Fakta om nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Generationsskifte i familieejede virksomheder opleves typisk som yderst likviditetskrævende. I værste fald kan et generationsskifte være så likviditetskrævende, at virksomheden i stedet må overdrages til en tredjepart uden for familien. Dette kan eksempelvis være udenlandske investorer. Lempelsen skulle gerne være med til at undgå tab af danske arbejdspladser.

Nedsættelsen vil ske gradvist fra 15 procent i dag til ca. 5 procent i 2020. Nedenstående tabel illustrerer den gradvise nedsættelse af bo- og gaveafgiften som regeringen lægger op til. Bo- og gaveafgiften betales i forbindelse med, at der sker en overdragelse mellem nærtstående familiemedlemmer, hvor virksomheden helt eller delvis gives som gave til næste generation.

2015        2016       2017       2018     2019     2020
15 pct.    13 pct.    13 pct.    7 pct.    6 pct.    5 pct.

Regeringen præsenterer dog først den konkrete model i første halvår af 2016, hvorfor de viste procentsatser bør læses med forbehold.

Det forventes, at den konkrete model primært vil indeholde regler, der skal sikre, at nedsættelsen af bo- og gaveafgiften målrettes erhvervsvirksomheder og ikke omfatter overdragelse af formuer i al almindelighed.

Der er afsat 200 mio. kr. til at tage det første skridt i 2016. Efter planen vil dette beløb vil stige til 1 mia. kr. i 2020.

Ingen genindførelse af formueskattekursen

Beslutningen om nedsættelsen af bo- og gaveafgiften sker i stedet for den af regeringen tidligere annoncerede genindførelse af formueskattekursen. Formueskattekursen var en særlig regel, der kunne anvendes ved beregning af formueskat. Reglerne gjorde det muligt at værdiansætte virksomheder, der stod over for et generationsskifte, på en fordelagtig måde.

Formueskattekursen blev afskaffet af den tidligere regering. Siden er værdiansættelsen af kapitalandelene i en virksomhed sket med udgangspunkt i markedsprisen.

Det ligger med det seneste udspil fast, at værdiansættelsen fortsat skal ske med udgangspunkt i markedsprisen.