Betænkning over forslag til ny markedsføringslov afgivet

23.04.2017

DreistStorgaard bragte den 17. marts 2017 en omtale af den nye markedsføringslov og den forventede tidshorisont for vedtagelsen af loven. Den ventede betænkning er nu kommet, og den indeholder blandt andet den væsentlige ændring i forhold til det tidligere offentliggjorte lovforslag, at den udvidede mulighed for at sende elektronisk markedsføring uden forudgående samtykke til erhvervsdrivende udgår. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget har den 30. marts 2017 afgivet en betænkning over forslaget til den nye markedsføringslov. Betænkningen indeholder primært en række præciseringer i forhold til det tidligere offentliggjorte lovforslag.

Dog har et flertal i udvalget foreslået, at lovforslaget om at udvide muligheden for at sende elektronisk markedsføring uden forudgående samtykke til erhvervsdrivende (§ 10, stk. 3 i lovforslaget) udgår. Denne udvidelse var ellers materielt set den væsentligste ændring i forhold til den nuværende markedsføringslov. Der ser dog ikke ud til at være politisk opbakning til gennemførelsen heraf.

Forslaget til den nye markedsføringslov er blevet 2. behandlet den 20. april 2017, og 3. behandlingen vil ske den 25. april 2017.

DreistStorgaard følger det videre forløb, og vil vende tilbage med en opdatering, når lovforslaget er blevet endeligt behandlet.