ARBEJDSFORDELING I LYSET AF COVID-19

26.03.2020. Arbejdsfordeling er en mulighed for at medarbejdere fastholdes på arbejdspladsen, selvom der er aktivitetsnedgang på virksomheden, ved at medarbejderne går ned i arbejdstid og for den tid får supplerende dagpenge. På den måde kan afskedigelser undgås, selvom der nedgang i drift og omsætning.

Regeringen har vedtaget lempelser af reglerne om arbejdsdeling med det formål er at sikre, at virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig og undgå afskedigelser af medarbejdere.

Derfor ændres reglerne, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Arbejdstiden kan nedsættes på følgende vis:

  1. Mindst 2 hele dage pr. uge.
  2. 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
  3. 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
  4. 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

Det vil også være muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Ordningen bliver hermed mere smidig, så tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Arbejdsfordelingen skal være etableret i henhold til en kollektiv overenskomst eller en kollektiv aftale på den berørte virksomhed. Alle typer medarbejdere kan indgå aftale om arbejdsfordeling, også funktionærer.  

Når aftalen er indgået, og de opstillede betingelser er opfyldt, kan de ansatte, der er omfattet af arbejdsfordelingen, få supplerende dagpenge, så længe de er omfattet af arbejdsfordelingen, og de i øvrigt opfylder betingelserne for at få supplerende dagpenge.

Hvis jeres virksomhed ønsker at benytte arbejdsfordeling, anbefaler vi, at I kontakter os for rådgivning.