Andelshavere taber strid om huslejeniveau ved Højesteret

To andelshavere fra den tidligere andelsforenings Klostergaarden på Østerbro, København, tabte den 19. september 2017 sag om niveauet for den husleje andelshaverne skal betale til konkursboet.

I marts 2013 nedlagde to konkursramte andelshavere ved Sø- og Handelsretten påstand om, at få status som lejere i det øjeblik, deres andelsforening gik konkurs, således at andelshaverne fra konkursens indtræden ikke længere skulle anses som andelshavere.

De to andelshaveres mente, at der skete et ejerskifte af ejendommen på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse, således at andelshavere overgik til at være lejere jf. Andelsboligforeningslovens § 4.

Med status som lejere i stedet for andelshavere ville de konkursramte andelshavere være sikret en markant lavere husleje. Læs mere…