Ændringer i skilsmissereglerne: Nu afskaffes refleksionsperioden

25-05-2020: Skal du/I skilles, og har du og din partner fælles børn under 18 år, skal I nu ikke længere igennem en tvungen tre måneder lang refleksionsperiode, før I kan blive skilt.

Der kommer nemlig til at ske ændringer i skilsmissereglerne i sommeren 2020. Det sker på baggrund af meget stor kritik af reglerne for den såkaldte ”refleksionsperiode” og den tvungne delte bopæl. Ændringerne af lovgivningen har fået opbakning af et flertal i Folketinget og forventes at træde i kraft 1. juni 2020.

KONFLIKTER UNDER SKILSMISSEN HAR STORE KONSEKVENSER FOR BØRNENE

På trods af at de to skilsmisseregler kun har været i kraft siden 1. april 2019, så er de blevet så stærkt kritiseret af fagfolk og advokater, at de nu afskaffes. Reglerne blev oprindeligt indført for at skærme og beskytte børnene i skilsmissesituationer, men meget tyder på, at de har gjort det præcis modsatte. Formålet med at indføre refleksionsperioden var at sikre, at par der vil skilles, har mulighed for at ombestemme sig og finde ud af forholdene omkring børnene inden den endelige skilsmisse. På trods af at 122 par i 2019 faktisk valgte ikke at blive skilt alligevel, så skønnes refleksionsperioden at have været årsag til stor konfliktoptrapning.

HVAD BETYDER DET FOR DIG/JER, DER SKAL SKILLES?

Ændringen af reglerne betyder, at du/I kan blive skilt med øjeblikkelig virkning. I skal ikke igennem et obligatorisk digitalt læringsforløb for at opfylde betingelserne for at kunne få en direkte skilsmisse uden at have været separeret først. Herudover betyder det også, at I ikke skal have delt bopæl på børnene de første tre måneder efter jeres ansøgning om skilsmisse. Det er derfor op til jer at beslutte, hvem der skal være bopælsforælder og samværsforælder. Hvis I ikke kan blive enige, kan I anmode Familieretshuset eller Familieretten om at træffe afgørelse.

Kontakt endelig DreistStorgaard for en uforpligtende snak om betydningen af de nye regler, hvis området er relevant for jer på koege@dreiststorgaard.dk