Ændringer i forældreansvarsloven som værn mod chikane-forældre

Den 1. oktober 2015 trådte den såkaldte ”chikanepakke” i kraft.  Den skal være med til at begrænse forældre, der har udnyttet muligheder i lovgivningen om samvær til at chikanere den anden forælder.

Læs her om de fire væsentlige ændringer til forældreansvarsloven, der skal modvirke, samværschikane.

1. Afgørelse inden for 3 uger om midlertidigt kontaktbevarende samvær

Der er nu indtrådt en regel om, at Statsforvaltningen hurtigst muligt og senest inden for tre uger skal træffe en afgørelse om midlertidigt kontaktbevarende samvær, således at barnet bevarer sin ret til kontakten med begge sine forældre. Tidligere har lignende sager trukket ud i flere måneder, hvor barnet oftest har været forhindret i at se den ene forælder.

2. Automatisk erstatningssamvær ugen efter aflysning

Automatisk erstatningssamvær er noget nyt i forhold til samværssagerne. Det er en fordel for samværsforælderen, der ellers var afskåret fra samværet med sit barn, når bopælsforælderen aflyste af årsager som fx sygdom eller egen ferie udenfor de almindelige ferie- og helligdagsperioder. Tidligere var det muligt for en bopælsforælder at aflyse et samvær grundet disse forhold.  Når bopælsforælderen ikke var samarbejdsvillig i forhold til at indgå en ny aftale om erstatningssamvær, var samværsforælderen henstillet til at kontakte fogedretten eller Statsforvaltningen for hjælp. Det havde lange udsigter, og som oftest var det formålsløst, da barnet blot blev afleveret til næste samvær. Straks efter aflysningen skal samværsforælderen nu blot meddele bopælsforælderen, at det lovbestemte erstatningssamvær ønskes, hvorefter det automatisk fastsættes ugen efter det aflyste, på samme ugedage og tidspunkter.

3. Regulering af bopælsforælderens ferier med barnet

Det er ikke længere muligt for bopælsforælderen at afholde ferie med barnet udenfor almindelige ferie- og helligdagsperioder. Tidligere har bopælsfælderen næsten haft ubegrænset ret til at afholde ferie – også når det faldt sammen med barnets samvær med samværsforælderen. Almindelige ferie- og helligdagsperioder skal i den sammenhæng forstås som skolernes ferieperioder, også selvom der ikke er tale om skolebørn. Bopælsforælderen skal i stedet ansøge Statsforvaltningen om bortfald af samværet i ferieperioden, hvis den ønskede ferie, falder ind i samværsforælderens samvær med barnet.

4. Mødepligt for forældre til møde i Statsforvaltningen

Ved det første møde om samvær, der afholdes hos Statsforvaltningen på anmodning af en af forældrene, er der mødepligt. Dette møde kaldes også for ”vejledningsmødet”. Hensigten med denne nye bestemmelse, er, at undgå at sagen trækker ud grundet en forælders gentagne aflysninger. Sker det, at en forælder aflyser, og ikke kan fremlægge en lægeerklæring, bortfalder dennes ret til et nyt møde og til at afgive en mundtlig forklaring i sagen.

Reglerne er et skridt i den rigtige retning

”Det er på nuværende tidspunkt svært at måle på de nye reglers virkning, og om det er lykkedes at begrænse muligheden for at chikanere.  De nye regler er vigtige for at afdække de muligheder en bopælsforælder hidtil har haft i forhold til at afholde barnet fra at se den anden forælder. Det er et skridt i den rigtige retning, da reglerne sender kraftige signaler til forældrene om, at det vigtigste i forældreansvarsloven er barnets ret til at se og bevare kontakten til begge forældre ”, udtaler advokat Mette Hoeck med speciale i børnesager og fortsætter:

Grundtanken i hele forældreansvarsloven er at afgørelser skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet, og det klare udgangspunkt er, at det er bedst for barnet at have kontakt med begge forældre.

De nye regler er endvidere et skridt i retningen af at højne samværsforælderens rettigheder, men der er lang vej endnu. Et område der også er særligt belastet af forholdet mellem bopæls- og samværsforældre er reglerne omkring tildeling af de offentlige ydelser, der uden undtagelses tilfalder bopælsforælderen, også selvom parterne praktiserer en 7/7-samværsordning.”