Ændring af reglerne om kompensation for faste udgifter – reduktion ved negativt resultat i seneste årsregnskab!

17.04.2020. Der er den 8. april 2020 offentliggjort en såkaldt ændringsbekendtgørelse til den oprindelige ordning om kompensation for faste udgifter.

Den væsentligste ændring er, at der er indført en regel om reduktion af virksomhedens kompensation for faste omkostninger, hvis virksomhedens resultat ifølge seneste årsregnskab mv. var negativt.

Reduktionen udgør en fjerdedel af virksomhedens seneste resultat ganget med virksomhedens kompensationsprocent. Der skal ved ansøgningen være vedlagt en erklæring fra en godkendt revisor om det seneste resultat. Der er derudover ændret i udformningen af revisors erklæring i forhold til erklæringen om den realiserede omsætning.

Der er samtidig kommet en ny ansøgningsvejledning.

Vi anbefaler, at ovenstående indgår i dialogen med revisor.

 

Administrator business man financial inspector and secretary making report calculating balance. Internal Revenue Service checking document. Audit concept