Lovforslag fremsat til databeskyttelsesloven for Folketinget

30.10.2017 Justitsministeriet har den 25. oktober fremsat lovforslag til databeskyttelsesloven for Folketinget. Loven vil sammen med databeskyttelsesforordningen (persondataforordningen) og visse nationale særregler komme til at regulere, hvordan persondata skal og kan behandles fra 25. maj 2018. Læs her mere uddybende om lovforslaget…