I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste.

Udbudsret

Vi rådgiver om alle dele af udbuds- og licitationsprocessen, herunder udbud, tilbud og licitation.

Udbudsret er et kompliceret område, hvor reglerne de senere år er blevet stadig mere detaljerede. Manglende overholdelse af reglerne kan have store konsekvenser for både udbyder og tilbudsgiver. I sidste ende kan det føre til krav om erstatning. Vi har omfattende erfaring med at rådgive om alle dele af udbuds- og licitationsprocessen, herunder udbud, tilbud og licitation. Derudover assisterer vi virksomheder og private kunder i forbindelse med alle former for offentlig-privat samarbejde (OPS/OPP).

Vi assisterer gerne med:

  • Udbuds- og licitationsmateriale
  • Gennemgang af udbudsprocedurer
  • Kontraktudarbejdelse
  • Kontrol af udvælgelsesfasen
  • Gennemgang af afgivne bud: Bliver udbuds- og licitationsbetingelserne overholdt?
  • Aktindsigt i forbindelse med vurdering af eventuelle klagesager
  • Forhandlinger og eventuelle konflikter
  • Vi har desuden erfaring med at føre sager for Klagenævnet for Udbud og for domstolene.

Kontakt vores advokat på området, Lars Habib Lindkær Jensen, hvis din virksomhed har behov for udbudsretlig rådgivning eller sparring på telefon 56 63 44 66 eller på mail lali@dslaw.dk.