I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste - udvikling og drift.

Retssager og tvister

Overvejelser i forbindelse med en retssag

Har du et krav mod en anden virksomhed, en person eller det offentlige, hvor I ikke kan nå til enighed, og overvejer du at anlægge sag mod den pågældende part, opfordrer vi dig til at få rådgivning fra en kompetent advokat så tidligt i processen som muligt.

Hos DreistStorgaard har vi fokus på din virksomhed og dens situation og vil sikre den rette juridiske rådgivning, så du kan føle dig tryg under processen med en eventuel retssag.

Vi har kompetencerne

Det er en naturlig del af vores rådgivning i forbindelse med retssager og tvister, at vi gør vores bedste for at vurdere, hvilke fordele og ulemper der vil være ved en retssag eller tvistbehandling af din virksomheds sag. Vi gør meget ud af at vejlede og rådgive om de procesricisi, der er ved førelse af retssager og giver om muligt vores vurdering af sagens sandsynlige udfald.

Vi fører sager i Højesteret, Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten og byretterne i Danmark. ligesom vi fører voldgiftssager.

Vi rådgiver og bistår i:

  • Civile retssager – for eksempel i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, mangelfuldt håndværkerarbejde, tvist med kommunen
  • Erhvervslejeretssager – eksempelvis i relation til lejereguleringer, uenighed ved fraflytning af lejemål osv.
  • Voldgiftssager