I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste - udvikling og drift.

Opstart af virksomhed og iværksætteri

Vi kender udfordringerne og kan hjælpe dig i gang

Vi har igennem årene hjulpet rigtig mange iværksættere på vej. Derfor ved vi, hvilke udfordringer du som iværksætter står overfor, og vi har kompetencerne til at føre dig helt i mål med et team af vores egne juridiske og økonomiske rådgivere.

Der er en betydelig økonomisk fordel for dig og din nystartede virksomhed i at outsource din juridiske sparring, så du kan koncentrere dig om udviklingen af virksomheden.

Vi har stor fokus på, at din nye virksomhed har en stram likviditet, og vi lægger derfor vægt på omkostningsstyring, så din likviditet bruges på de områder, som er strategisk vigtige for virksomheden.

Rådgivning

Vi har solid erfaring med at rådgive indenfor alle relevante juridiske områder i forbindelse med opstarten af din nye virksomhed, både i forhold til almindelige juridiske spørgsmål og som strategisk sparringspartner i forbindelse med bestyrelsesarbejde. Vi samarbejder også med andre strategiske samarbejdspartnere som revisorer, hvilket kan være en stor fordel for dig og din forretning.

Vi har pr. 1. september 2017 indgået et samarbejde med SOHO og NOHO kontorfællesskaberne i Kødbyen i København i relation til servicering af brugerne af kontorfællesskaberne, og som en forsøgsordning med etablering af en base i København i et innovativt iværksættermiljø. Her har vi fast kontorplads i de åbne kontormiljøer og vil være tilstede en dag hver uge i kontorfællesskaberne, så vi er let tilgængelige og kan tilbyde kvalificeret juridisk rådgivning og kommerciel sparring til brugerne.

Har du planer om at starte din egen virksomhed, hjælper vi med at:

  • Finde den rette virksomhedsform (ApS, A/S, I/S eller personlig ejet virksomhed). Der er stor forskel på de forskellige virksomhedsformer, og man risikerer at gå glip af en række fordele, herunder skattemæssigt, hvis man vælger den forkerte virksomhedsform og struktur.
  • Lave en business plan og lægge en fremadrettet strategi. Vi er specialiseret i erhvervsrådgivning, og DreistStorgaard er repræsenteret i mere end 100 bestyrelser i hele Danmark. Vi rådgiver om alt fra jura, strategi og finansiering til nøgletal.
  • Udarbejde kontrakter m.m. Vi er specialiserede i køb og salg af virksomheder og har et team, der rådgiver, forhandler, udarbejder kontrakter og gennemfører transaktionerne fra a-z. Qua vores brede erfaring med bestyrelsesarbejde har vi stor viden om at gennemføre de reelle vilkårsforhandlinger, således at vi ofte kommer på sagen, langt før man begynder at udarbejde de juridiske dokumenter.
  • Vurdere forsikringforhold, der er væsentlige at tage i betragning, når du starter ny virksomhed, herunder om der er behov for en rådgiverforsikring eller øvrige eventuelle lovpligtige forsikringer. Vi har særlig indsigt i forsikringsretlige forhold, og sparrer med dig omkring valg af hensigtsmæssige forsikringsaftaler.
  • At stifte dit selskab og udarbejde selskabsdokumenter, herunder vedtægter, forretningsorden, ejerbøger, årshjul for bestyrelsen mv. Hertil hører ejeraftaler, direktørkontrakter og direktionsinstrukser mv.

Du er velkommen til at kontakte os for at drøfte dine muligheder for at give din nye virksomhed den bedst mulige start.