I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste - udvikling og drift.

Markedsførings- og immaterialret

I de fleste erhvervsdrivende virksomheder er markedsføring et vigtigt element.

Hos DreistStorgaard yder vi rådgivning indenfor alle aspekter af markedsføringsretten, herunder tilsidesættelse af god markedsføringsskik, produktefterligninger og beskyttelse af erhvervshemmeligheder.

God markedsføringsskik

Erhvervsdrivende er i henhold til markedsføringsloven forpligtede til at handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik.  Begrebet ”at udvise god markedsføringsskik” kan være svært at forstå for den enkelte. Rådgivning fra en advokat kan anskueliggøre, hvor grænsen går for, hvilke midler der er acceptable og lovlige.

Immaterialret

For mange erhvervsdrivende er det relevant at forholde sig til immaterialret.

Immaterialret er en fællesbetegnelse for retsbeskyttelsen af intellektuelle frembringelser; herunder litteratur, fotografier, billeder, opfindelser og andre design. Beskyttelse af disse rettigheder er lovbestemt og dækker blandt andet over ophavsloven, patentloven, designloven og varemærkeloven.

Varemærkeret

Vi rådgiver om varemærkeret med henblik på at sikre dine rettigheder til forretningskendetegn. Patenter er et betydeligt aktiv og en investering, der kan sikre dig eller din virksomhed eneretten til en opfindelse og dermed sikre en bestemt markedsposition.

Vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at gennemgå din virksomheds markedsføringsrelaterede aktiviteter og rådgive om, hvilke regler I særligt bør have fokus på for at undgå uoverensstemmelser med reglerne på området.

Vi rådgiver blandt andet om: