I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste - udvikling og drift.

Køb og salg af virksomheder

Hos DreistStorgaard har vi mange års erfaring med køb og salg af virksomheder og har medvirket ved et betydeligt antal virksomhedsoverdragelser.

Vi er rådgivere og sparringspartnere på enten købers eller sælgers side ved en transaktion.

Vores tilgang til opgaverne er dynamisk og løsningsorienteret, og vi sørger for, at de fornødne ressourcer er til stede for at opnå et effektivt forløb. Tværfaglighed er et gennemgående element i de fleste transaktioner, hvorfor vi altid tilfører de rette faglige kompetencer, så processen optimeres mest muligt.

Strategisk og forretningsmæssig forståelse er gennemgående for vores rådgivning, der altid baseres på klientens situation og udgangspunkt i forhold til transaktionen.

Helhedsorienteret rådgivning

Det er vigtigt for os at yde en helhedsorienteret rådgivning, hvor vi følger hele transaktionsprocessen tæt gennem hele forløbet.

Under et transaktionsforløb er vi normalt i tæt dialog med revisorer og finansielle rådgivere og sikrer på denne måde, at du som klient får den mest optimale rådgivning i alle aspekter af virksomhedsoverdragelsen.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Forberedelse og planlægning af transaktionen
  • Analyse og værdiansættelse
  • Finansiering
  • Strategi og forhandlinger
  • Due diligence undersøgelser
  • Udarbejdelse af hensigtserklæring, overdragelsesaftale og øvrige relaterede dokumenter
  • Opfølgning på gennemførelsen af overdragelsen

 

Læs mere om DreistStorgaards involvering i salget af Just Pavillon A/S til Cramo.