I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste - udvikling og drift.

Køb og salg af erhvervsejendomme

Vores team for Fast Ejendom beskæftiger sig med køb og salg af såvel større som mindre erhvervsejendomme. Kombinationen af vores juridiske viden, vores lokalkendskab og mangeårige erfaring gør os til en stærk rådgiver inden for dette område.

Vi anbefaler, at du som køber eller sælger kontakter os så tidligt i processen som muligt, så vi kan varetage dine interesser og sikre en tryg handel.

Mere end jura

Vores indgående kendskab til ejendomsmarkedet, byggebranchen og det finansielle marked gør, at vi kan rådgive om meget andet end juraen i forbindelse med en handel.

Udover det rent juridiske kan vi deltage i forhandlinger om pris og øvrige vilkår, ligesom vi kan rådgive dig om finansiering i samarbejde med dit pengeinstitut. På den måde ser vi lige så meget på det forretningsmæssige perspektiv som det rent juridiske.

Vi har et omfattende netværk af ejendomsmæglere, pengeinstitutter og entreprenører, som vi gerne inddrager.

Med vores rådgivning er du sikret:

  • Gennemgang af alt materiale vedrørende ejendommen, herunder eventuel salgsopstilling og købsaftale
  • Afklaring af ejendommens forhold, f.eks. servitutter, lokalplaner, miljømæssige forhold mv.
  • Rådgivning om finansieringsmuligheder og -vilkår, forsikringsforhold mv.
  • Eventuel udarbejdelse af købsaftale hvis den ikke foreligger
  • Registrering og tinglysning af skøde og eventuelle pantebreve, udarbejdelse af refusionsopgørelse mv.

Vi inddrager også din revisor, såfremt du ønsker det, for at sikre, at de skattemæssige aspekter iagttages.