I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste - udvikling og drift.

Insolvens og rekonstruktion

Mange virksomheder lukker eller går konkurs, fordi ledelsen ikke reagerer på krisetegnene i tide og dermed ikke når at handle, før det er for sent. Er en virksomhed i krise, medfører det både usikkerhed for ejere, medarbejdere og kreditorer. Derfor arbejder vi effektivt for hurtigt at afdække en løsningsmodel, der kan skabe størst mulig værdi for den pågældende virksomhed.

Rådgivning

Hos DreistStorgaard er vi specialister i at rådgive virksomheder med likviditetsproblemer. Vi rådgiver og hjælper blandt andet i forbindelse med etablering og gennemførelse af finansielle rekonstruktioner af kriseramte eller insolvente virksomheder.

Vi fungerer også som kuratorer i konkursboer og forestår bobehandlingen efter anmodning fra kreditorer eller fra ledelsen i kriseramte virksomheder.

Insolvensretlige problemstillinger

Qua vores erfaring på området kender vi til de forskellige insolvensretlige problemstillinger, der kan opstå. Vi har hjulpet og behandlet konkursboer for alle typer virksomheder af forskelligartet størrelse og indenfor de fleste brancher.

Det handler om at sikre den bedst mulige realisering af aktiverne i boet til fordel for kreditorerne.