Helt ny ferielov undervejs

Alle danske lønmodtagere har ret til ferie efter ferielovens bestemmelser.

Efter de nuværende regler gælder princippet om forskudt ferieår. Dette betyder, at medarbejderne optjener ret til løn under ferie i optjeningsåret fra den 1. januar til den 31. december, men først har ret til at afholde ferie med løn i det efterfølgende ferieår fra den 1. maj til den 30. april året efter.

Især nyuddannede medarbejdere er påvirkede af dette, da det medfører, at der kan gå op til 16 måneder før de har ret til at afholde ferie med løn. Omvendt vil pensionerede medarbejdere få udbetalt deres sidste arbejdsårs feriepenge.

Ferielovsudvalget blev nedsat i august 2015 efter EU-Kommissionen gjorde klart, at de danske ferieregler er i strid med EU-reglerne, som sikrer alle lønmodtagere ret til 4 ugers betalt ferie pr. år. Ferielovsudvalget består af repræsentanter for både arbejdsgivere og lønmodtagere.

Den nye feriemodel

Efter den nye feriemodel med samtidighedsferie skal ferie optjenes fra den 1. september til den 31. august året efter, mens ferien kan afholdes over hele 16 måneder fra den samme 1. september til den 31. december det efterfølgende år.

Den nye ferielov forventes altså at medføre, at alle lønmodtagere fremover kan afholde ferie i takt med, at den optjenes. Som eksempel kan ferie optjent i september-november afholdes som juleferie allerede i december samme år.

Indholdet af den nye ferielov har dog bekymret mange arbejdsgivere, som frygter at komme til at sidde tilbage med regningen, og skulle betale for dobbeltferie i overgangsåret fra de nuværende til de nye ferieregler.

Det nye forslag til en ny ferielov forsøger at tage højde for denne bekymring ved at sikre en lang implementeringstid og ved en særlig indefrysningsordning, så arbejdsgiverne ikke skal udbetale dobbeltferie med løn i overgangsåret.

Ikrafttrædelse

Den nye lov forventes at træde i kraft den 1. september 2020.

Lovforslaget til den ny ferielov, som er identisk med Ferielovsudvalgets forslag på 593 sider, kan læses her.

Et overblik over ændringernes betydning kan findes her.

Den nuværende ferielov kan findes her.

 

Selv de nuværende ferieregler er ikke lette at navigere i, men DreistStorgaard står naturligvis altid til rådighed for spørgsmål til både de nye og gældende ferieregler.