I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste - udvikling og drift.

Entrepriseret

Entrepriseretten omfatter en aftale mellem en entreprenør eller håndværker og en bygherre om opførelse af bygninger og/eller anlæg til en aftalt pris.

Entrepriseret er et omfattende område, og for at forebygge eventuelle konflikter om et byggeri kan det i høj grad svare sig at få en advokat til at udfærdige en skriftlig og præcis entreprisekontrakt.

Det er vores ansvar som advokat at sikre, at alle væsentlige områder som betaling, levering, kvalitet, materialevalg, krav til udførelse og dagbøder er tydeligt beskrevet i entreprisekontrakten.

Vi anbefaler, at du tager os med på råd fra begyndelsen, så undgår du senere konflikter.

Hvis du er involveret i en tvist om et entrepriseforhold, eller ønsker rådgivning for at undgå en tvist, f.eks. om betaling for ekstraarbejder, bistår vi dig gerne med at løse dette.

Vi rådgiver dig

Vi sørger for at beskrive alle væsentlige dele af byggeriet, rådgiver dig og sikrer, at du kan føle dig tryg gennem hele processen ved:

  • Udarbejdelse og forhandling af entreprisekontrakter
  • Aftaler med underentreprenører og leverandører
  • Løbende rådgivning i forbindelse med entreprisens gennemførelse
  • Udbud
  • Aflevering af byggesager
  • Rådgivning om sikkerhed og transporter
  • Førelse af voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed