I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste

Vi rådgiver og deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet

De fleste virksomheder har gavn af en professionel bestyrelse, som hjælper den daglige ledelse med at “sætte sig op i helikopteren” og se virksomheden i det store perspektiv.  Bestyrelsen er med til at lægge de overordnede linjer for virksomhedens visioner og drift og kan bidrage med input udefra.

Vi vil gøre en forskel i bestyrelsesarbejdet

Flere af vores advokater deltager i professionelle bestyrelser i mindre og mellemstore virksomheder. Vores tilgang til bestyrelsesarbejdet er, at vi ønsker at være ejernes/ledelsens betroede rådgiver.

Det er vigtigt for os, at vi gør en forskel i bestyrelsesarbejdet og ikke kun sidder i en bestyrelse for at bidrage med kendskab til gældende lovgivning. Netop vores tilgang til og erfaring med rådgivning om erhvervslivets forhold er vigtig i denne henseende.

Få mere end du forventer

Vores forretningsmæssige forståelse og regnskabsforståelse betyder, at vi ikke er traditionelle advokater i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Vi bidrager således ikke blot med viden om reglerne for selskaber, bestyrelsesansvar mv., men tager i samarbejde med den daglige ledelse og øvrige bestyrelsesmedlemmer også ansvar for væsentlige beslutninger omkring strategi og visioner. På den måde kan vi være med til at præge virksomhedens generelle udvikling i relation til økonomi, organisation, personalepolitik og lignende områder.

Herudover bruger vi naturligvis vores juridiske baggrund og viden til at sikre, at virksomheden dels overholder gældende lovgivning og dels er på forkant med eventuelle lovændringer.

Vi har et indgående kendskab til mange brancher og har et bredt netværk af blandt andet banker og revisorer – både lokalt, regionalt og nationalt – og kan dermed være med til at skabe vigtige kontakter og åbne døre.

Vi engagerer os og stiller modkrav

Vi gør meget ud af at sætte os ind i den pågældende virksomhed og dens aktiviteter, så vi kan fungere som sparringspartner og inspirator. På den måde kan vi bedst muligt bidrage til virksomhedens udvikling og vækst.

Omvendt stiller vi også krav til de virksomheder, hvor vi sidder i bestyrelsen. Vi kræver blandt andet, at vi løbende bliver orienteret om væsentlige forhold i virksomheden, at vi løbende modtager balancer, at der udarbejdes detaljerede budgetter, og at der holdes et vist antal årlige bestyrelsesmøder. Dette for at sikre, at vi har et indgående kendskab til virksomheden og dens økonomi, så vi kan bidrage mest muligt med viden og sparring.

Bestyrelsesarbejdet er dækket af vores ansvarsforsikring.

Hvis du er interesseret i at drøfte mulighederne for et samarbejde med dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os.