I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste - udvikling og drift.

Vi rådgiver og vejleder inden for områder af ansættelsesretten

De fleste virksomheder oplever fra tid til anden personalemæssige udfordringer, som kræver en hurtig og professionel håndtering.

Det ansættelsesretlige område bliver stadig mere reguleret, og virksomheder skal navigere i kompliceret og omfattende lovgivning. Hos DreistStorgaard er vi løbende sparringspartnere for en række virksomheder, hvor vi dels vejleder om gældende regler inden for ansættelsesretten og dels er med til at håndtere eventuelle udfordringer i opløbet.

Vi står også klar til at rådgive din virksomhed, når ledelsens driftsmæssige beslutninger skal implementeres blandt personalet i form af ansættelse, afskedigelse, omstrukturering eller vilkårsændringer.

Vi er med til at sikre den bedst mulige løsning i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse eller HR-ansvarlige. Vores væsentligste fokus er at finde en løsning, som tager hensyn til dels de forretningsmæssige og menneskelige aspekter og dels gældende regler.

Vi rådgiver blandt andet om:

  • Ansættelseskontrakter, herunder direktørkontrakter
  • Væsentlige vilkårsændringer under ansættelsen
  • Opsigelser, advarsler og bortvisninger
  • Fratrædelsesaftaler
  • Personalehåndbøger og –politikker
  • Konkurrence- og kundeklausuler
  • Ansættelsesretlige forhold ved virksomhedsoverdragelser og omstruktureringer
  • Ferieloven