Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Fra den 17. december 2023 bliver det obligatorisk for alle danske virksomheder med flere end 49 ansatte at have en såkaldt whistleblowerordning. Manglende etablering af en ordning er ulovlig og tæller endvidere voldsomt ned i en virksomheds ESG profil.

En whistleblowerordning ikke blot er en juridisk forpligtelse, men også et vigtigt værktøj for at sikre en sund og transparent virksomhedskultur.

Hos DreistStorgaard tilbyder vi at ”drifte” din whistleblowerordning samt sikre, at du altid har en ordning der er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav.

 

En whisteblowerordning er et supplement til den løbende dialog på arbejdspladsen og er en mulighed for, at medarbejdere trygt kan ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladserne uden at frygte for negative konsekvenser. Formålet med at etablere en whistleblowerordning er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder på den enkelte arbejdsplads.

Whistleblowerordningen skal tilbydes til alle medarbejdere, men kan derudover udstrækkes til at omfatte fx bestyrelsesmedlemmer, kapitalejere, leverandører og kunder mv.

Det der typisk vil blive indberettet i en whistleblowerordning er fx lovovertrædelser, tilsidesættelse af faglige standarder eller interne complianceprogrammer samt chikane af seksuel, køns- eller racemæssig eller anden karakter og andre samarbejdsvanskeligheder.

Enhver indgivelse af whistleblower-informationer skal tages alvorligt og behandles i overensstemmelse med de retningslinjer, der er etableret i lovgivningen.

Alle danske virksomheder med flere end 49 ansatte er forpligtet til at etablere en intern whistleblowerordning. 

Når man som virksomhed skal beregne om man er omfattet af reglerne er det meget vigtigt, at der ikke er tale om en opgørelse af årsværk, og deltidsmedarbejdere tælles altså også fuldt med. Man skal også være opmærksom på brug af vikarer, konsulentansatte og sæsonudsving i arbejdsstyrken.

Reglerne er baseret på et EU direktiv, og gælder altså i hele Europa.

1. En indberetningskanal (intern eller ekstern)
2. En procedure for håndtering af indberetninger
3. En whistleblowerpolitik

Man kan udpege en tredjepart til at være den første modtager af indberetninger under whistleblowerordningen, fx en advokat.

Hos DreistStorgaard samarbejder vi med virksomheden EQS, der har udviklet en teknisk platform, hvorpå man kan drive sin whistleblowerordning. Vi leverer altså en teknisk løsning samtidig med, at man så outsourcer opgaven med at modtage og indledningsvist behandle indberetninger til os hos DreistStorgaard.

Vi tilbyder kort sagt i samarbejde med EQS at ”drifte” din whistleblowerordning samt at sikre, at du altid har en ordning der er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav.

Vi tilbyder en løsning, som indeholder opsætningsgebyr,  teknisk løsning til indberetning og håndtering af indberetninger via abonnement. Se priser herunder: 

 • Opsætningsgebyr:                   7.495 kr. ex moms (éngangsbeløb)
 • Teknisk løsning fra EQS
  0-49 medarbejdere                  6357 kr. ex moms*
  49-249 medarbejdere             7.143 kr. ex moms*
  250-499 medarbejdere          12.571 kr. ex moms*
  500-999 medarbejdere          15.571 kr. ex moms*
  Over 1000 medarbejdere kontakt os 

*Priser til teknisk løsning reguleres årligt.

 • Håndtering af indberetning*
  Årligt abonnement                   5.000 kr. ex moms
  * inkludere ikke hvis én indberetning udvikler sig til en sag

Kontakt os endelig for en indledende uforpligtende drøftelse, hvor vi kan afdække jeres ønsker og behov.

Advokatfuldmægtig Sylvester Strand Thomsen (syth@dslaw.dk)

Advokat og partner Nikolaj Juhl Hansen (njh@dslaw.dk)

Eu ret 480x215

EU lovgivning

Vi rådgiver omkring alle EU-retlige forhold og har stor forståelse for at forretningsforhold bliver påvirket af EU-rettens regulering.

Fast ejendom og lejeret

Vores specialister rådgiver indenfor alle aspekter af fast ejendom, herunder bl.a. køb og salg af erhvervsejendomme og lejeret indenfor erhverv og bolig.

KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME

ERHVERVSLEJERET

Immaterielle rettigheder

Vi har mange års erfaring med rådgivning indenfor immaterialret, og kan bistå virksomheder med at opnå juridisk beskyttelse og skabe klarhed over de immaterielle rettigheder.

Inkasso

Vores erfarne inkasso-team sikrer dig en effektiv og resultatorienteret sagsbehandling, som skaber værdi for din virksomhed.

Insolvens og rekonstruktion

Hos DreistStorgaard er vi specialister i at rådgive virksomheder med likviditetsproblemer. Vi rådgiver også i forbindelse med etablering og gennemførelse af finansielle rekonstruktioner af kriseramte eller insolvente virksomheder.

IT & Teknologi

Vi rådgiver om alle juridiske og strategiske forhold indenfor IT, Tech og digitalisering, og har stor forståelse for den strategiske udvikling i virksomheden.

Iværksætteri og scale up

Vores team er specialiseret i start-ups, scale ups og iværksætteri. Vores kompetencer og erfaring gør, at vi ser helheden i virksomheden og kan hjælpe med mere end de juridiske spørgsmål.

Køb og salg af virksomheder

Vi har mange års erfaring med køb og salg af virksomheder og vores ekspertise indenfor området har medvirket til, at vi har bistået et betydeligt antal af virksomhedsoverdragelser.
Konkurrenceret og markedsføringsret - thumbnail 480x215

Konkurrence- og markedsføringsret

Vi har mange års erfaring og rådgiver indenfor alle aspekter af konkurrence- og markedsføringsret.
Landbrug og fødevarer 480x215

Landbrug og fødevarer

Vi tilbyder professionel og kompetent rådgivning for små og store virksomheder inden for landbrug og fødevarer samt virksomheder med tilknytning til branchen.
Persondata - thumbnail 480x215

Persondata

Vi rådgiver, yder strategisk sparring og bistår ved alle aspekter af indsamling, behandling og videregivelse af persondata. Vi hjælper med at opnå en integreret tilgang i virksomhedens håndtering af persondata.

Retssager og tvister

Vi repræsenterer vores klienter i tvister inden for alle aspekter af erhvervslivet og fører retssager samt voldgiftssager i Byretterne, Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret og Højesteret.

Selskabsret

Vi har et højt specialiseret team med mange års erfaring til at rådgive og bistå med alt fra stiftelse af selskaber til kompliceret selskabsretlige forhold
udbudsret 480x215

Udbudsret

Vi har et specialiseret team med indgående kendskab til branchen og yder rådgivning om alle dele af udbuds- og licitationsprocessen, herunder udbud, tilbud og licitation.

Vi er et fremsynet full-service advokatfirma, der rådgiver en bred vifte af klienter –
alt fra privatkunder til lokale og nationale virksomheder i SMV segmentet samt
internationale virksomheder. 

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2024 DreistStorgaard. Alle rettigheder forbeholdes.