I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste - udvikling og drift.

Konsulentydelser

Vi har fuld forståelse for, at mange udlejere selv ønsker at forestå den daglige administration.

Derfor tilbyder vi at løse de opgaver, som kræver indgående kendskab til lovgivningen, og som kan lette dagligdagen for dig.

Vi kan blandt andet være behjælpelige med:

 • Udarbejdelse af bolig- og erhvervslejekontrakter
 • Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber
 • Udarbejdelse af drifts- og forbrugsregnskaber
 • Udarbejdelse af omkostningsbudget
 • Udarbejdelse af budget og budgetopfølgning
 • Beregning og varsling af lejeforhøjelser
 • Varetagelse af huslejenævnssager
 • Varetagelse af boligretssager
 • Varetagelse af udsættelsessager
 • Konkret rådgivning
 • … og meget mere