Digital kommunikation i lejeforhold

Fra den 1. januar 2018 blev det muligt for lejer og udlejer at kommunikere digitalt uden en særskilt aftale herom. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2018 for nye lejeaftaler. Lejeforholdets parter kan således frit anvende en skriftlig og digital kommunikationsform.

Lejeaftaler indgået før 1. januar 2018 er imidlertid ikke omfattet af de nye regler, og det er således for disse lejeforhold stadig et krav, at der foreligger en interpartes aftale om, at digital kommunikation er tilladt. De eksisterende lejeaftaler vil dog kunne blive omfattet af lovændringen fra den 1. januar 2019, hvis udlejer giver meddelelse herom til lejer.

Der er dog ingen regel uden en undtagelse!

Det er ikke muligt at give meddelelser digitalt, når det vedrører:

  • Udlejers opsigelse
  • Udlejers påkravsskrivelse begrundet i misligholdelse med betaling
  • Hvis en lejer eller udlejer er fritaget for Digital Post
  • Det er ligeledes værd at bemærke, at både lejer og udlejer med én måneds varsel til første dag i en måned kan kræve, at meddelelser ikke skal sendes digitalt, hvorefter meddelelser igen må sendes med almindeligt brev.

Interesseret i at læse mere om “Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold”?