AdvokatKODEKS

Vi er i DreistStorgaard Advokater A/S tiltrådt advokatKODEKS i september 2017.

At være en del af advokatKODEKS betyder, at vi som advokatvirksomhed arbejder med fem elementer, der bidrager til, at vores klienter får den bedst mulige rådgivning og samtidig viser vi, at vi optræder samfundsansvarligt.

I forhold til at være en del af advokatKODEKS har vi forpligtet os til kontinuerligt at arbejde med nedenstående fem elementer:

  • Åbenhed (at vi er åbne og ærlige omkring vores værdier, etik, ledelsesstruktur og ydelser)
  • Diversitet (at vi tilstræber rummelighed, fleksibilitet og søger at lade virksomhedens medarbejdere afspejle det omkringliggende samfund)
  • Moderne ledelse (ledelse med fokus på klienter og medarbejdere, at kende klienternes behov og kunne bruge det til at sætte klare mål og omsætte strategi til resultater, at følge op og lære af succeser og fejltagelser og samtidig motivere og engagere medarbejdere, så vi sammen udvikler virksomheden)
  • Etiske dilemmaer (at diskutere etiske dilemmaer og ruste medarbejdere til at håndtere dem)
  • Socialt ansvar (det kan være arbejdet med socialt udsatte, Advokatvagten eller hjælp til lokale foreninger)

I kan læse mere om advokatKODEKS her