DreistStorgaard er Sjællands største advokatkontor udenfor København med 55 engagerede medarbejdere fordelt på kontorer i Køge, Næstved, Sorø og Nakskov.

CSR

DreistStorgaards engagement og samfundsansvar

Vi er som advokater bevidste om vores ansvar for at fremme retfærdighed og modvirke uret, og som virksomhed over for vores samfund, medarbejdere og klienter. Det ligger i vores kultur at involvere os i det samfund, vi lever i, og hvor vi ønsker at skabe positiv værdi.

Vores samfundsmæssige engagement og ansvar går hånd i hånd med forretningen. Vi gør gerne en indsats, hvor vi kan gøre en forskel.

Vi investerer lokalt

  • Vi handler som hovedregel lokalt. Det skaber værdi for vores forretning at vælge lokale samarbejdspartnere, og vi er på samme tid med til at styrke lokalsamfundet.
  • Vi hjælper lokalsamfundet med vores tid og energi. Vi engagerer os således i en række foreninger, blandt andet igennem vores bestyrelsesposter. Eksempelvis har Svend-Aage Dreist Hansen og Søren Storgaard i mange år været blandt drivkræfterne bag fodboldklubben HB Køge, og DreistStorgaard er fortsat en stor støtte og sponsor for klubben.
  • Vi afholder løbende en række gratis gå-hjem-møder og åbent-hus-arrangementer. Her deler vi gerne vores faglige viden inden for områder som tvangsauktioner, lejeret, arv, testamente og ægtepagter.

Donationer og sponsorater

  • Vi har en lang tradition for at støtte op om forenings- og erhvervslivet i vores nærområde. Vi vil gerne være med til at skabe vækst i det område, vi lever i og er en del af. Derfor lægger vi stor vægt på at være i tæt dialog og i samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. Det giver liv – til gavn for dig og os alle sammen.
  • Vi har igennem vores historie altid støttet initiativer, der fortjener en håndsrækning. I 2016 bidrog vi samlet set til forskellige aktiviteter med sponsorater på omkring 1 million kroner, hvor vi støttede op om alt fra kulturelle og velgørende formål til lokale sportsorganisationer. Vi donerer løbende til velgørende formål.

Advokatvagten

  • Vi ønsker at give alle mulighed for advokatrådgivning, og derfor er vi med i Advokatvagten, hvor vi sammen med andre lokale advokatkontorer giver gratis advokathjælp til borgere i Køge Kommune.
  • Advokatvagten er placeret på Køge Rådhus og holder åbent hver torsdag i tidsrummet 16.00 – 17.00 (i juli og december holder Advokatvagten lukket).
  • Læs mere på Advokatvagtens hjemmeside

Arbejdsmiljø og miljøhensyn

  • CSR handler også om miljø og klima. Vores hovedkontor i Køge er i front på dette område med detaljer som tekniske installationer, der styrer indeklimaet med så lavt forbrug som muligt. Bygningen er opført med særlige miljøhensyn, der medfører et lavt forbrug af el, vand og varme. Derudover sikrer materialevalget en intelligent styring af lysarmaturer i alle rum samt et godt termisk, atmosfærisk, akustisk og lysteknisk indeklima.
  • Mest markant er installationen af mindre solfangere, der producerer varmt vand. Dertil kommer et separat rørsystem for toiletskyllevand med et reservoir, der genbruger regnvand opsamlet fra taget. Disse tiltag giver mindre ressource- og energiforbrug. Køge Kommune godkendte løsningen på trods af et generelt forbud mod solfangere i bymidten. Solfangeren er bygget ind som en integreret del af tagfladen og er med til at gøre bygningen særlig.

DreistStorgaard Whistleblower-ordning