Nyheder

Betænkning over forslag til ny markedsføringslov afgivet

23.04.2017 Betænkning over forslag til ny markedsføringslov afgivet DreistStorgaard bragte den 17. marts 2017 en omtale af den nye markedsføringslov og den forventede tidshorisont for vedtagelsen af loven. Den ventede betænkning er nu kommet, og den indeholder blandt andet den væsentlige ændring i forhold til det tidligere offentliggjorte lovforslag, at den udvidede mulighed for at sende…

Entreprenørens konkurs og forholdet til bygherren

05.04.2017 ENTREPRENØRENS KONKURS OG FORHOLDET TIL BYGHERREN Mere end 800 virksomheder i bygge- og anlægsbranchen måtte i 2016 dreje nøglen om, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er primært blandt de mindre virksomheder, konkurserne har været, hvilket vurderes at skyldes et øget fokus på inddrivelse af skat fra myndighedernes side og en stigende konkurrence i…

Nye medarbejdere

03.04.2017 Velkommen til… Vi har travlt – og det er vi utrolig glade for og stolte af, og derfor er glæden over, at vi i dag har kunne byde velkommen til Anne Grethe Helmer Nielsen og Rasmus Lindsten, endnu større. Anne Grethe er juridisk sagsbehandler og får fast plads i Inkasso-afdelingen, mens Rasmus Lindsten er…

Køber du bolig med eller uden bind for øjnene – gratis Gå-hjem møde om boligrådgivning

30.03.2017 At købe bolig er en af liverts store beslutninger, og mange spørgsmål trænger sig naturligt på. At købe bolig er for de fleste en af de største økonomiske investeringer i livet, og beslutningen skal træffes på et solidt grundlag af undersøgelser og vurderinger . Når du/I har udset jer den perfekte bolig eller grund, er…

Boligkøb kræver ekspertrådgivning

30.03.2017 Et boligkøb er en kompleks affære, som kræver mere end at sætte krydser i de rette bokse. Hos DreistStorgaard Advokater ønsker partner Svend-Aage Dreist Hansen at tage kampen op mod ejendomsmæglerne, der påstår, de kan være købers mand. ”Det kan godt være, det er sat lidt på spidsen, men der er ret beset stor…

Vedtagelse af den nye markedsføringslov udskudt

17.03.2017 VEDTAGELSEN AF DEN NYE MARKEDSFØRINGSLOV UDSKUDT Vedtagelsen af den nye markedsføringslov, som var planlagt til den 2. marts 2017, er blevet udskudt. Dette grundet, at erhvervsministeren er blevet kaldt i samråd den 23. marts 2017 om ophævelsen af skiltningsbekendtgørelsen i forbindelse med vedtagelsen af den nye markedsføringslov. Skiltningsbekendtgørelsen indeholder en lang række oplysningsforpligtelser for…

Vi søger stud.jur. til vores Inkassoafdeling

08.03.2017 DreistStorgaard søger to-tre stud.jur. til vores Inkassoafdeling Da vores nuværende stud.jur. bliver færdige på jurastudiet til sommer, søger vi nu stud.jur. til vores Inkassoafdeling. Læs mere på dette jobopslag.

Advokatvagten Køge har fået ny hjemmeside

08.03.2017 Advokatvagten – hvor gode råd er gratis Flere af DreistStorgaards jurister jævnligt møder frem i samarbejde med Køges andre advokatkontorer hos Advokatvagten i Køge for at hjælpe borgere. Advokatvagten i Køge har fået ny hjemmeside. Hos Advokatvagten kan du tale med en advokat om ethvert juridisk problem, såsom skilsmisse, forældremyndighedssager, gældssaneringer, arveforhold og lejeret.…

Åbent Hus om Arv og testamente tirsdag den 14. marts

Hos DreistStorgaard tager advokaterne altid udgangspunkt i den enkeltes situation – og der kan være mange årsager til at få lavet et testamente. Faktisk er det de færreste, der ikke har grund til at oprette et testamente. Flere populære tv-serier som for eksempel Arven har gjort opmærksom på de mange udfordringer, der kan opstå i…

Tove Larsens mindefond

01.02.2017 Fra ovennævnte fond vil der ultimo maj måned 2017 blive uddelt et antal legater. Legatet har til formål at yde støtte til enkeltpersoner, foreninger eller organisationer på Sjælland, der især tilgodeser syge børn og ældre. Legatet skal anvendes til gode oplevelser, ture o.lign. Ansøgningsskema med oplysninger rekvireres hos: Advokat Claes Lagerbon Jensen Bag Haverne 32, 4600…

Længere åbningstid og endnu mere tilgængelighed

06.02.2017 Hos DreistStorgaard vælger vi pr.  6. februar 2017 at holde både telefoner og reception længere åbent. Så fremadrettet vil telefonen være åben fra 8.30 til 17.00, mens døren på kontoret Bag Haverne 32 altid åbner klokken 8.00. Har man et tidligere møde, er der altid en servicemedarbejder til at byde velkommen. Det skyldes blandt…

Reelle ejere skal snart registreres

29.01.2017 Fra udgangen af 1. halvår 2017 skal en lang række virksomheder registrere deres reelle ejere. Reelle ejere er de fysiske personer, der i sidste instans enten ejer eller kontrollerer en virksomhed. Virksomhedstyperne, der skal identificere og registrere reelle ejere, er aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber, interessentskaber, fonde, finansielle virksomheder, virksomheder med begrænset ansvar samt…

Mulighed for omkostningsgodtgørelse til selskaber i skattesager

24.01.2017 Folketinget har vedtaget et lovforslag om genindførsel af omkostningsgodtgørelse for selskaber i skatte- og afgiftssager. Muligheden for selskabers og fondes omkostningsgodtgørelsen blev afskaffet i 2009, og der var herefter kun mulighed for at få fradrag for sagkyndig bistand ved skattesager. De nye regler, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2017 giver som…

Ændring af erhvervslejeloven – grundlaget for regulering af leje til markedslejen

12.01.2017 Den 1. januar 2017 trådte en ændring af erhvervslejeloven i kraft. Lovændringen indebærer en præcisering af de vilkår, der skal tages i betragtning, når lejer eller udlejer kræver regulering til markedslejen. Lovændringen indeholder dermed en præcisering af erhvervslejelovens § 13, stk. 1, der skal sikre, at der bliver taget højde for samtlige relevante aftaler…

DreistStorgaard Advokater A/S overtager aktiviteterne i ASK Advokater

02.01.2017 Den 1. januar 2017 overtager DreistStorgaard Advokater A/S aktiviteterne i ASK Advokater ASK Advokater er i dag ejet af advokat Stefan Schwærter, og med overtagelsen bliver Stefan Schwærter samtidig en del af ejerkredsen hos DreistStorgaard Advokater A/S sammen med Svend-Aage Dreist Hansen og Søren Storgaard. 48-årige Stefan Schwærter har en lang karriere indenfor inkasso…

Højesteret: Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel ikke i strid med udstykningsloven

20.12.2016 Højesteret: Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel ikke i strid med udstykningsloven Højesteret har ved dom af 3. november 2016 taget endelig stilling til tidsbegrænsningen i udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1 om brugsrettigheder stiftet over dele af en fast ejendom. Højesterets flertal fandt, at en deklaration som angav, at en brugsret skulle…

Velkommen til DreistStorgaards nye advokat Peter Niemann Thøgersen

Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til advokat Peter Niemann Thøgersen. som allerede er godt i gang med flere interessante sager i kontorets afdeling for erhvervsret. Cand. jur. titlen kom i hus i 2010 fra Københavns Universitet, og Peter har siden suppleret uddannelsen med studieophold i både Canada og USA. Peters speciale ligger…

Lovliggørelse af kapitalejerlån

12.12.2016 Folketinget vedtog den 1. december 2016 et lovforslag om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. Loven medfører en ændring af selskabslovens § 210, hvorefter kapitalselskaber efter den 1. januar 2017 lovligt kan yde lån til kapitalejere, ledelsesmedlemmer med flere, såfremt en række betingelser er opfyldt. Ifølge loven kan visse kapitalejerlån ydet før 1. januar 2017…

Ret til fravær med løn ved lægebesøg

30.12.2016 Medarbejdere kan nu have ret til at gå til lægeundersøgelse i arbejdstiden uden at blive trukket i løn eller timer. En ny dom afsagt af Østre Landsret den 31. oktober 2016 vedrører medarbejderes ret til at gå til lægebesøg i arbejdstiden med løn. Efter funktionærlovens § 5 skal det betragtes som lovligt forfald, når…

Kan din klasse vinde julekalendere fra LAKRIDS by Johan Bülow?

Hos DreistStorgaard har vi søsat en konkurrence blandt alle ungdomsuddannelser i Køge Kommune, hvor alle elever i én klasse kan vinde julekalendere fra LAKRIDS by Johan Bülow. Konkurrencen kører på Facebook, så er du interesseret, skal du finde opslaget på vores profil på Facebook og sørge for at få alle dine klassekammerater med på spøgen.…

DreistStorgaard opruster med nye medarbejdere

Det går stærkt hos DreistStorgaard Advokater, og virksomheden opruster derfor med fire nye medarbejdere. Peter Niemann Thøgersen er ansat som advokat pr. 1. december og kommer med erfaring som Corporate Legal Counsel i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, fra advokat i Bech-Bruuns M & A Corporate afdeling samt fra Lett Advokater. Derudover har advokatvirksomheden også ansat tre…

DreistStorgaard støtter Knæk Cancer kampagnen

Sammen kan vi gøre en forskel Kampagnen Knæk Cancer har været et tilbagevendende begivenhed de senere år kulminerende med et live-show på TV2. Formålet er ganske enkelt; at samle så mange midler ind til flere fremskridt indenfor forskning, forebyggelse og patientstøtte. DreistStorgaard Advokater har også i år valgt at donere et beløb til kampagnen og…

Spændende artikel om iværksætteri

I en nylig artikel fra Sjællands Erhverv udtaler advokat i DreistStorgaard Gülcan Sari sig om iværksætteri og de mange gode fortræffeligheder, som sparring med professionelle rådgivere kan medføre. Læs mere →        

Addere og DreistStorgaard går sammen om iværksætternetværk

Samarbejde om iværksætternetværk Addere Revison og DreistStorgaard Advokater er gået sammen om et etablere et iværksætternetværk og afholder i den forbindelse et gratis arrangement. Læs mere → 

Artikel i Sjællands Erhverv: DreistStorgaard involveret i salget af LAKRIDS

I Sjællands Erhverv handler en af artiklerne om DreistStorgaards involvering i salget af LAKRIDS. Læs mere→

Uddeling af legater fra Liljekonvalfonden

Der er nu mulighed for at søge legater fra Liljekonvalfonden, som uddeles omkring den 1. november. Ansøgningsfrist den 1. oktober. Læs mere her →  

DreistStorgaard søger to jura-studerende

DreistStorgaard Advokater søger to jura-studerende. Læs mere her →

Værdiskabende økonomistyring fra Dreist Administration

Vedrørende artikel om, hvorledes flere små- og mellemstore virksomheder efterspørger ekstern økonomistyring og rådgivning, der tilfører forretningen værdi. En værdi, vi med Dreist Administration kan hjælpe med at løfte. Læs mere her→  

Forældrekøb af lejlighed en god løsning for mange i forbindelse med studiestart

Mange unge har lige fået bekræftelse på, at de er optaget på en videregående uddannelse – og et helt nyt kapitel i deres liv venter. Men hvad med bolig? Kollegieværelser er svære at få fat på, og for mange er forældrekøb derfor en oplagt mulighed. Hos DreistStorgaard har vi stor erfaring i rådgivning omkring forældrekøb,…

DreistStorgaard involveret i salget af Lakrids by Johan Bülow A/S

Advokat Svend-Aage Dreist Hansen, partner i DreistStorgaard Advokater A/S, har gennem en årrække rådgivet lakridskongen Johan Bülow om juridiske, forretningsmæssige og strategiske forhold i relation til hans virksomhed Lakrids by Johan Bülow A/S, som sælger gourmetlakrids. Som følge heraf har Svend-Aage Dreist Hansen naturligt også rådgivet Johan Bülow før og under processen, der i sidste uge…

Vi er der altid for dig

Det er sommerferietid, men DreistStorgaard er der altid aktivitet. Netop juni og juli er de måneder, hvor der bliver indgået flest bolighandler, og står du i en situation, hvor du har brug for rådgivning i forbindelse med en bolighandel, er vores erfarne advokater altid klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig videre i processen.

Reception hos DreistStorgaard

Kom og vær med til at fejre vores forening Den 1. november 2015 blev DreistStorgaard Advokater A/S en realitet.   Vi kører derudad, og det fejrer vi med en reception fredag den 29. april fra     kl. 15.00 i vores nye lokaler, Bag Haverne 32, Køge   Vi glæder os til at se kunder, samarbejdspartnere…

Du kan miste din iPhone, hvis du skylder penge

For de fleste er en smartphone en uundværlig del af hverdagen og en forlænget del af højre arm på især unge mennesker. Landsretten har dog tidligere fastslået, at f.eks. en iPhone 5 ikke hører under kategorien ”aktiver, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod”, og kan derfor inddrages af…

Slut med tvungen fratrædelse ved 70-års-alderen

Der er sket en vigtig ændring i forskelsbehandlingsloven fra årsskiftet, som du som arbejdsgiver skal være opmærksom på. Det er nemlig ikke længere tilladt at indgå aftaler om fratrædelse, når medarbejderen fylder 70 år.   Den 18. december 2013 vedtog folketinget at ophæve 70-års reglen i forskelsbehandlingsloven. Loven er ændret for at give lønmodtagere mulighed…

Er dit erhvervslejemål erhvervsbeskyttet?

Det har afgørende betydning for dit erstatningskrav, om dit lejemål er erhvervsbeskyttet, hvis din udlejer opsiger dit lejemål, eller hvis du af anden årsag bliver tvunget til at flytte ud af dit erhvervslejemål. Selvom bestemmelsen om erhvervsbeskyttelse ikke er ny, er der stadig tvister om omfanget af beskyttelsen. Få et indblik her.   Er et…

Vi gør det nemmere for virksomheder at inddrive gæld

Små og mellemstore virksomheder kan med fordel forbedre deres likviditet og arbejdskapital, hvis de bliver bedre til at inddrive gæld hos deres debitorer.  Vi mærker behovet ude hos kunderne, og opruster nu med at styrke og intensivere samarbejdet med Hokas Credit Management. I denne fornyede indsats er salgs- og inkasso direktør Nete Linnemann tiltrådt og…

Forsvarsadvokat Ole Madsen er nu en del af DreistStorgaard

For et halvt år siden flyttede Ole Madsen sin advokatvirksomhed ind på DreistStorgaards kontor i Næstved. Det var starten på samarbejdet, der nu yderligere styrkes, da begge parter har glæde af synergien i kontorfællesskabet. Fra årsskiftet er Ole Madsen, sammen med sine to sekretærer, Irene Hadsbjerg og Hanne Oberton Jessen, blevet en del af DreistStorgaard.…

Snydt af en webshop? Få styr på det nye forbrugerklagesystem

Er du en af de mange forbrugere, der har benyttet sig af muligheden for at købe julegaverne over nettet i år? Internethandlen er stigende, men desværre oplever mange at blive snydt, når de handler på nettet. Et køb der skulle have været let og bekvemt bliver i stedet en dyr, uigennemskuelig og bøvlet oplevelse –…

Ansættelsesretlige lovændringer

Skærpede krav til ansættelsesklausuler fra         den 1. januar 2016 Det er essentielt for en virksomhed at beskytte sin viden, når en medarbejder fratræder, hvorfor der ofte indgås kunde-, konkurrence- eller jobklausuler. Den nye ansættelsesklausullov træder i kraft fra den 1. januar 2016 og kommer til at gælde for alle lønmodtagere –…

Ændringer i forældreansvarsloven som værn mod chikane-forældre

Den 1. oktober 2015 trådte den såkaldte ”chikanepakke” i kraft.  Den skal være med til at begrænse forældre, der har udnyttet muligheder i lovgivningen om samvær til at chikanere den anden forælder.   Læs her om de fire væsentlige ændringer til forældreansvarsloven, der skal modvirke, samværschikane.   1. Afgørelse inden for 3 uger om midlertidigt…

Vi støtter op om initiativer

Vi har en lang tradition for at støtte op om forenings- og erhvervslivet i vores nærområde. Vi vil gerne være med til at skabe vækst i det område, vi lever i og er en del af. Derfor lægger vi stor vægt på at være i tæt dialog og i samarbejde med lokale virksomheder og foreninger.…

Billigere at generationsskifte i fremtiden?

Regeringen og de øvrige aftaleparter bag finansloven for 2016 har aftalt at nedsætte bo- og gaveafgiften fra 15 til 5 procent frem mod 2020. Ændringen gør det nemmere for familieejede virksomheder at finansiere et ejerskifte, men den gradvise sænkning kan give anledning til bekymring. På trods af den lavere afgiftssats i 2020 skal det altid…

Ulovligt kapitalejerlån? Begræns skaden

Langt de fleste kapitalejerlån er ulovlige i henhold til selskabslovens regler, og i den seneste tid har Erhvervsstyrelsen øget fokus på disse lån. De er dog desværre ikke helt ualmindelige, og spænder fra de større, notorisk, ulovlige lån til kapitalejere, eller f.eks. dennes ægtefælle, til en privat middag betalt på et firmakort. Du kan begrænse…

Pensionsalderen hæves til 68 år

I dag behandler Folketinget lovforslaget om at hæve pensionsalderen. Det betyder, at alle der er født efter den 31. december 1962, og som fylder 67 år i 2030 eller senere, er berørt af denne ændring. Lovforslaget møder dog hård kritik fra både FOA og 3F, fordi lovforslaget menes at gå hårdt udover de kortuddannede med…

Hvem er selskabets reelle ejer(e)? Lovforslag vedrørende registrering af reelle ejere i høring

Erhvervsstyrelsen har netop den 20. oktober 2015 fremsendt udkast til lovforslag vedrørende registrering af reelle ejere i høring Høringsfristen er fastsat til den 17. november 2015, idet lovudkastet forventes fremsat i december 2015. Formålet med det fremsatte lovudkast er at styrke indsatsen mod kriminalitet og hvidvask af midler, herunder skatteunddragelse. I dag eksisterer der ikke…

Få et gratis “arvetjek”

Har du og din familie sikret hinanden– både i tilfælde af samlivsophør, skilsmisse og død? Den moderne familie kan være sammensat på mange måder. Som der i den seneste tid har været stor fokus på i medierne, har det aldrig været vigtigere at kende sin egen og sin families juridiske situation og at forebygge de problemer,…

DreistStorgaard har fået nyt logo og ny adresse pr. 1. november

Som et led i vores fusion og vores nye brand, DreistStorgaard, har vi fået et nyt logo og et nyt hovedkvarter. Fremover finder du os på adressen: Bag Haverne 32, 4600 Køge. Det nye logo afspejler vores nytænkende, moderne og dynamiske stil. På samme måde falder vi godt ind i vores nye, vide rammer i et…

Dreist og Storgaard er fusioneret

Dreist Advokater A/S og ADVODAN Køge A/S fusionerer pr. 1. september 2015 og bliver til DreistStorgaard Advokater. Med deres helt unikke konstruktion af to kapitalpartnere, får Køge det største advokatkontor uden for København. I forbindelse med den nye etablering styrker DreistStorgaard Advokater allerede den samlede stab med seks nye medarbejdere. DreistStorgaard adskiller sig fra andre…