Ole Madsen

Ole Madsen havde i mange år sin egen advokatvirksomhed, men valgte at sælge den til DreistStorgaard for at hellige sig sager indenfor Strafferet.

Titel

Advokat (H)

Fødselsår

1948

Mobiltelefon

Kontor

Næstved

Læs mere

1982: Møderet for højesteret
1977: Møderet for landsret
1977: AdvokatBeskikket forsvarsadvokat

Skifterettens medhjælper i sager om gældssanering,
samt fast værge i Region Sjælland.

1974: Cand. jur. Århus Universitet

Bestyrelsesformand i Renés Biler Engros A/S
Medlem af bestyrelsen i H-4 Fonden
Tillidsposter:
Bestyrelsesformand i Næstved Museumsforening
Næstformand i Herlufsholm Idrætscenter
Bestyrelsesmedlem i Museum Sydøstdanmark
Bestyrelsesformand i Bikubens Fusionsfond v/Danske Bank
Bestyrelsesmedlem i Næstved Museums Gavefond

Entrepriseret
Miljøret
Retssager
Strafferet

Download

Pressefoto