Christina Egevang Jakobsen

Christina Egevang Jakobsen er juridisk sagsbehandler i det erhvervsretlige team, hvor hun primært arbejder for partner Svend-Aage Dreist Hansen. Christina har sin unge alder til trods mange års erfaring inden for virksomhedsoverdragelser, ansættelsesret og selskabsret.

Titel

Juridisk sagsbehandler

Fødselsår

1980

Mobiltelefon

Kontor

Køge

Læs mere

Bachelor i engelsk og tysk erhvervssprog

Engelsk
Tysk

Ansættelsesret
Selskabsret
Virksomhedsoverdragelser

Download

Pressefoto