Har du lyst at blive en del af en fremsynet advokatvirksomhed, og har du blik for både detaljen og det overordnede, så er du måske vores næste kollega?

Interview med en advokatfuldmægtig

En fuldmægtigs bekendelser

Halvvejs i fuldmægtiguddannelsen er et godt tidspunkt at gøre status – så har man fået indblik og udsyn. Det mærker man tydeligt på Jakob Schnack, der er advokatfuldmægtig i DreistStorgaards erhvervsafdeling.

31-årige Jakob Schnack har en lidt anderledes uddannelsesmæssig baggrund i forhold til den typiske advokatfuldmægtig, idet han først tog uddannelsen cand.merc.jur. på Handelshøjskolen i Aarhus (nuværende Aarhus School of Business and Social Sciences), hvor han dimitterede i 2011. Herefter fik han job som skattekonsulent hos Deloitte i København.

”Da jeg var flyttet til København for at arbejde som skattekonsulent hos Deloitte, kunne jeg hurtigt mærke, at juraen trak. Jeg følte, at jeg manglede noget i min hverdag og ønskede at forfølge en fremtid i advokatverdenen, så jeg bestemte mig for at søge ind på jurastudiet med studiestart i efteråret 2012. Grundet meritoverførsler kunne jeg tage jurauddannelsen på to et halvt år på Syddansk Universitet (”SDU”), hvor jeg blev færdig i foråret 2015”.

Relevant studieerfaring

Noget af det, der ofte vægtes højt af advokatfirmaer i ansættelsen af advokatfuldmægtige, er erfaring fra relevant studiearbejde. Og det har helt klart også været en af Jakobs fordele, idet han fortsatte i en trainee-stilling hos Deloitte, mens han påbegyndte jurastudiet på SDU. Jakob rykkede herefter til Bech-Bruuns Corporate/M&A-afdeling.

Hvorfor DreistStorgaard?

Når talen falder på, hvorfor det lige blev hos DreistStorgaard, at Jakob skulle have sin fuldmægtigperiode, er det virksomhedens flade organisation samt muligheden for ansvar og klientkontakt, der bliver fremhævet.

”Virksomhedens størrelse tiltalte mig, og så dét faktum at DreistStorgaard har en mere flad organisation, end jeg var vant til. Samtidig kunne jeg forstå, at der under fuldmægtigperioden ville være mulighed for hurtigt at få tildelt et stort ansvar samt at få betydelig klientkontakt. Derudover ville jeg få mulighed for at blive involveret i sager inden for mange forskellige retsoråder, herunder få retssagserfaring, hvilket havde stor betydning for mig.

Omstillingsparathed et must

Et tilbageblik på den forløbne periode medfører et øjeblikkeligt og kækt ”Ekstremt varieret”!

”Det har virkelig været en spændende proces, hvor jeg allerede på nuværende tidspunkt har haft berøring med mange forskellige sager inden for flere retsområder – præcis som forventet. Som advokatfuldmægtig hos DreistStorgaard skal man være omstillingsparat, men samtidig er en af fordelene, at her er advokater, fuldmægtige og juridiske sagsbehandlere på forskellige stadier, så der er altid nogen, man kan spørge, og vi kan drage nytte af hinandens erfaringer.”

Der er ingen tvivl om, at Jakob er glad for sit fag, men at han også er blevet overrasket over, hvor meget det har krævet ham pga. af de mange forskellige typer sager, som han hele tiden beskæftiger sig med.

”Når det går stærkt, kan det være en udfordring at prioritere – især når sagerne tager en uventet drejning, eller vi får en hastesag ind på kontoret – men det har jeg lært at håndtere. Det er selvfølgelig vigtigt, at man bevarer roen og overblikket i de pressede situationer. Heldigvis er der altid kollegaer, der kan træde til, hvis det er nødvendigt.”

Erhvervsretten fænger

De mange forskellige typer sager har dog ikke ændret Jakobs fokus på de ønskede specialeområder.

”Det er stadig erhvervsretten, som har min interesse, og især vil jeg gerne specialisere mig endnu mere inden for selskabsret og virksomhedsoverdragelser. Når jeg ser tilbage på det sidste halvandet år og kigger fremad, kan jeg sagtens se mig selv fortsætte hos DreistStorgaard efter fuldmægtigperioden. Fordelen er, at man har stor indflydelse på sin egen udvikling og karrieremuligheder. Jeg har fået nogle forudsætninger for fremtiden, fordi jeg valgte at tage min fuldmægtigperiode her, som jeg ikke vil være foruden. For det første arbejder jeg meget tæt på klienterne, hvilket giver en god forretningsforståelse. For det andet medfører diversiteten i opgaverne en bred uddannelse, hvor jeg er blevet udstyret med de helt rigtige værktøjer for at fungere selvstændigt som erhvervsadvokat.”

Adspurgt om, hvilke råd Jakob vil videregive til kommende advokatfuldmægtige, så er det absolut at bevare spørgelysten.

”Sparringen med kollegaerne er afgørende for din udvikling, så det skal man udnytte som fuldmægtig! Og så skal du naturligvis tage dig tid til at løse opgaven med den portion ydmyghed og grundighed, der nu kræves. Selvom man har læst mange år på jurastudiet, er der mange ting at lære i praksis.”