I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste - udvikling og drift.

Økonomi – analyser, bogføring og IT

 

I samarbejde med Dreist Administration kan vi mere

Vi er et helhedsrådgivningsfirma med forskellige eksperter, vi kan trække på internt, når vi skal hjælpe vores klienter med de forskellige forhold, som virksomhedsdrift indebærer.

Analyse af økonomifunktion

Formålet med at foretage en analyse af din virksomheds økonomifunktion er at give et fundament til at træffe fremtidige økonomiske beslutninger på et sikkert grundlag.

Vi tilbyder blandt andet at:

 • Vurdere den nuværende regnskabsfunktion, reelle arbejdsbelastning og ressourcefordeling i virksomheden
 • Analysere virksomhedens forretningsgange og det aktuelle behov for økonomistyring
 • Udarbejde værktøjer til din virksomhed inden for de områder, hvor vi vurderer, at din virksomhed selv kan udfylde økonomirollen

På baggrund af vores analyseresultater udarbejder vi en rapport, så resultaterne kan danne baggrund for den videre beslutningsfase og udvikling.

Bogføring

Vi udfører bogføringsmæssig assistance, enten i din virksomhed eller på baggrund af tilsendt materiale. Der kan være tale om periodisk assistance – eksempelvis i en periode, hvor en økonomimedarbejder er fratrådt, og indtil en ny medarbejder tiltræder – eller fast assistance.

Efter endt bogføring foretager vi naturligvis opfølgning.

Blandt vores ydelser inden for bogføring kan nævnes:

 • Finans-, debitor- og kreditorbogholderi
 • Lønadministration
 • Fakturering
 • Ajourføring af anlægskartotek
 • Momsopgørelse

I forlængelse af bogføringen lægger vi vægt på en personlig gennemgang af balance og resultat sammen med kunden, så vi sikrer, at kunden altid er opdateret om den økonomiske udvikling.

IT

Vi rådgiver om optimal IT-mæssig håndtering af standardprocedurer, herunder udsendelse af fakturaer, debitorrykning m.m.

Vores rådgivning kan omfatte:

 • Assistance ved implementering af nye økonomisystemer
 • Indledende undersøgelser af udbydere
 • Handlingsplan for implementeringen
 • Klargøring til konvertering
 • Assistance til selve konverteringen

Læs mere om DREIST Administration -klik her-

 

Dreist Admi_p295 c2